skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Gud er al trøsts Gud
Af Immanuel Fuglsang, Herning

Jeg vil gerne gennem disse linjer viderebringe noget, som har været og stadig er til stor trøst for mig. Og fordi Guds ord er levende, tror jeg det også kan blive til hjælp for nogen af læserne af «Lov og Evangelium» . 

I Paulus' andet brev til korinterne, kap. 1, vers 3-5 kan vi læse følgende: 

«Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, barmhjertighedens Far og al trøsts Gud, han som trøster os i al vor trængsel, for at vi skal kunne trøste dem som er i al slags trængsel, med den trøst vi selv bliver trøstet med af Gud. For ligesom Kristi lidelser kommer over os i rigt mål, så er også vor trøst rigelig ved Kristus.» 

Midt i en tid hvor det sættes spørgsmålstegn ved mangt og meget, er det en glæde at få lov at opleve, at Ordet fra Gud i vor Bibel netop er til at stole på. Det holder når alt andet vakler. For Jesus har sagt med tanke på de sidste tiders tegn og sin genkomst: «Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slet ikke forgå.» ( Matt 24:35

La os bruge vor kostbare tid til at samle os skatter i himlen, som Jesus udtrykker det i Matt 6:20. Da får vi også lyst til og mulighed for – hver på sin plads – at give disse skatte og rigdomme videre til andre. 

Jeg vil slutte dette indlæg med at citere to sangvers: 

”O, salige hvilested ved Jesu hjerte! 
Der har jeg i uro fred, min trøst i smerte. 
Der glæde jeg har i savn, ja lys i mørke, 
I stormen en sikker havn, en brønd i tørke”.
 ”Hele vejen går han med mig, 
er min trøst i sorg og nød, 
skænker kraft i prøvens time 
styrker mig med livets brød. 
Og om hjertet skulle tørste,
under rejsen tung og lang,
glædeskilder kan af klippen
springe frem som før engang .
"Alene i håb til Gud" v.3 - (Jonas Pettersen 1893) "Hele vejen går han med mig"v.2 (Fanny Crosby)

(Af Immanuel Fuglsang - tidligere bragt  i Lov og Evangelium - - L&E 39. årgang, nummer 9 - nov.2003 - gengivet med forfatterens tilladelse - Shafan 10-06-11)


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline