skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Hvilken dag!
Andreas Michelsen, Frederiksberg


Der skal komme en dag,
da al smerte vil bli' glemt.
Ingen tordenskyer mer',
ingen tårer der vi ser.
Alt er fred og evig vår,
i det land hvor glæden bor.
Hvilken underfuld dag, det skal bli'.


Hvilken dag det skal bli'
når min Jesus jeg skal se,
når for Hans fod jeg knæler ned,
som engang døde i mil sted.
Når Han ta'r mig ved sin hånd
og leder mig til løftets land.
Hvilken underfuld dag det skal bli'.


Slut er sorg og besvær,
ingen byrder bæres mer'.
Ingen sygdom og nød,
ingen skilles skal ved død.
Og for evigt skal vi bo,
hos Ham som bygged' frelsens bro.
Hvilken underfuld dag, det skal bli'


For den Hellige Gud,
knæler Lammets købte brud,
uden lyde og plet,
i retfærdigheden klædt.
For i glemselens hav,
deres synder fandt sin grav.
Er din synd slettet ud kære ven.


Ukendt forfatter
Teksten er  fra
SANGE VI ALDRIG
GLEMMER NR. 10
HIMLEN

NYT LIVS FORLAGGud sagde: »Der skal være lys!« Og der blev lys. 1.Mos.1,3

Har du også oplevet, at det var mørkt i dit sind, men så sagde Gud et Ord - og det blev lys.
Det kan ske på mange måder - og i mange livssituationer, at der pludselig bliver kastet lys over noget - som et dække, der trækkes væk - som en hemmelighed, der åbenbares - noget, du måske ikke har tænkt over, får pludselig et helt nyt indhold. - Hvilken dag!

Det lys jeg nu tænker på, er det, som kun Helligånden kan vise dig. Det sker også på forskellige måder. Nogle gange bliver det åbenbaret, når flere samles omkring Guds Ord - og et eller andet i talen rammer, får det til at brænde i dit indre, sådan som Emmausvandrerne oplevede det: "De sagde til hinanden: »Brændte vore hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede Skrifterne for os?« Luk.24,32  - Hvilken dag!

Andre oplever det, når de sidder med en Bibel og et afsnit / vers eller ord, pludselig bliver levende for én - Jesus kommer til dig i sit Ord - og Han er levende og virkende i sit ord.  "Men officeren sagde: »Herre, jeg er for ringe til, at du går ind under mit tag. Men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. " Matt.8,8 - Hvilken dag!

I vor tid sidder mange også og surfer på internettet - og også der, kan man ved et menneskelig set tilfælde møde et Guds Ord, som standser én - som virker. Mørket er ikke mørke for det menneske, som har oplevet at det blev lys.

Vel slipper vi ikke for mørke - men bag mørket er lyset. Tænk hvilken dag, når vi ikke mere skal opleve mørke - eller mørkets gerninger.

Her i verden har mennesket utallige spørgsmål, nogle får vi svar på, men mange er og bliver en gåde hele livet.

I Bibelen er det også mange ting, vi ikke forstår - ja vi kan læse Bibelen igen og igen uden at fatte noget som helst.


Det skal åbenbares

Skriften må åbnes for os - så vi kan tage imod det budskab, som rummes i denne bog. Kun Helligånden kan kaste lys over Bibelen - Ordet - Jesus, som kommer til os i Ordet. "I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud.  Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er.  I ham var liv, og livet var menneskers lys.  Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke." Joh.1,1-5

Har vi taget imod Jesus som Frelseren - ikke som et eller andet forbillede, men som det slagtede Guds Lam, da bliver Skriften også levende for os - og betyder noget i vort liv. Hvilken dag!

For Joh. Døber blev det åbenbaret at Jesus er Messias, da Jesu gerninger blev fortalt ham. Det var jo det, han kendte fra De hellige Skrifter. Elias havde opvakt enkens søn i Sarepta - Jesus enkens søn i Nain - og andre eksempler - Gud var steget ned! - Det overbeviste Joh. Døber.

Det fortæller, hvor vigtigt det er, at kende til Guds Ord - at få det åbenbaret, så Ordet får være Ånd og Liv for mig.

Hvilken dag - Herrens dag - en glædens dag - en herlig dag -  en rædselens dag?

Tænk hvilken dag - den 6. skabelsesdag: Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var.  1.Mos.1,31  - Alt var såre godt!
En anden dag: Så sendte Gud Herren dem ud af Edens have 1.Mos.3,27  - hvilken dag!
Det første mord - en sorgens dag: Herren sagde: »Hvad er det, du har gjort? Din brors blod råber til mig fra jorden. 1.Mos.4,10

I Bibelen møder vi både sorgens og glædens dage - I Davids salmer møder vi f.eks:
"Da jeg tav, sygnede min krop hen, mens jeg stønnede dagen lang. For dag og nat lå din hånd tungt på mig, min livskraft svandt ind i sommerens hede. Sela" Sl.32,3-4
Men så læser vi videre:
"Min synd bekendte jeg for dig, og jeg skjulte ikke min skyld. Jeg sagde: Jeg vil bekende mine overtrædelser for Herren, og du tilgav min syndeskyld. Sela" (v.5)
Hvilken dag!

Lovet være Herren dag efter dag, Gud bærer os, han er vor frelse. Sela
Sl.68,20

En dag, som betyder alt for min frelse er langfredag: "Da Jesus havde fået eddiken, sagde han: »Det er fuldbragt.« Og han bøjede hovedet og opgav ånden." Joh.19,30

"Solen forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens store og herlige dag kommer. Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses." Apg.2,20-21

Er det med glæde og forventning jeg ser hen til den dag - eller er det med frygt og bæven? Hvor skal jeg stå på denne dommens dag?
"Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke" Matt.25,12

"Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene; fårene skal han stille ved sin højre side og bukkene ved sin venstre. Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt." Matt.25,32-34

"Da skal han også sige til dem ved sin venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for Djævelen og hans engle." Matt.25,41

Tænk hvilken dag:
"Og englen viste mig floden med livets vand, klart som krystal, den vælder ud fra Guds og Lammets trone.  I midten, med gaden på den ene side og floden på den anden, står livets træ, som bærer frugt tolv gange, hver måned giver det frugt, og træets blade tjener til lægedom for folkeslagene. Og der skal ikke mere være nogen forbandelse. Men Guds og Lammets trone skal stå i byen, og hans tjenere skal tilbede ham, og de skal se hans ansigt og bære hans navn på deres pande.  Der skal ikke mere være nat, og de har ikke brug for lys fra lamper eller lys fra solen, for Herren Gud lyser for dem, og de skal være konger i evighedernes evigheder." Åb. 22,1-5.

Måtte det blive en evig lovsangens dag:
Hjemme i himlen skal lovsangen tone
mægtig som havet når bølgerne slår.
Hjemme i himlen blir alle ting nye,
rene som Jesus for tronen vi står.

Lammet er værdigt, ja, Lammet er værdigt,
han, som blev slagtet og købte os fri.
Æren og takken skal hylde vor Frelser.
Målet er nået og der skal vi bli

Tænk hvilken jubel, ja, tænk hvilken jubel
når alle frelste er bjærget i havn!
Tænk hvilken jubel, ja, tænk hvilken jubel
Lovsangens emne er Frelserens navn.

Tekst/melodi: Leonard Gudmundsen
SANGE VI ALDRIG GLEMMER NR. 10 HIMLEN  NYT LIVS FORLAG

"Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen ad den nye, levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige ved sit jordiske legeme," Hebr.10, 19-20

Den nye vej:
1. Der er kun een vej til Himlen. - Ap.G.4,9-12 - Joh.14,6 - Hebr.10,19-20
2. Denne vej er kostbar            - Es.35,8 - 1.Pet.1,17-18
3. Vejen er livgivende               - Es..35,8 - 1.Pet.2,4-5
4. Vejen er stærk (holdbar)       - Hebr.10,19-20 - Kol.2,15 - Mark.15,34
5. Vejen er levende og tryg       - Hebr.10,19-20 - Es.354,4
6. Vejens mål er faderhuset      - Joh.14,6 - Evig glæde og fryd Es.35,10
(Frits Larsen)

(Andreas Michelsen - Shafan 15-04-11)


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline