skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Jesus og korset - andagt
Odd Eivind Stensland - "I lys av Ordet"

La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus, og gå videre mot det fullkomne, så vi ikke igjen legger grunnvoll med omvendelse fra døde gjern inger og tro på Gud. ( Heb 6,1)

    En hører til stadighet at en kristen kan ikke bare være opptatt med Jesus og korset hele tiden, vi må komme lenger. Men de som sier slik, har misforstått dette verset.

Meningen med den formaningen vi finner her, er at vi ikke skal slå oss til ro i vårt kristenliv. Vi skal alltid komme oss videre, i den me­ning at vi kommer dypere inn i Ordet. Ser dypere inn i evangeliet.
    Den som regner seg selv som en ferdig utlært kristen, står i fare for å falle fra Jesus. "En ferdig kristen er ferdig med å være kristen". Vi finner samme sak i Fil 3,12-14: "Ikke så at jeg alt har nådd dette eller allerede er fullkommen. Men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus."

I en betydning var Paulus fullkommen som kristen (v 15). Når det gjaldt frelsen, var han fullkommen. Men når han så på seg selv og sitt trosliv, var han samtidig smertelig klar over at det var så mye som manglet. Han syntes at han var kommet så kort i kristenlivet. Han eide ikke den kjærlighet og fasthet i troen han ønsket. Derfor jaget han mot det.

Det betyr ikke at Jesus og korset var et tilbakelagt stadium. "Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, slik at han ikke blir en glemsom hører, men gjemingens gjører, han skal være salig i sin gjerning" ( Jak 1,25). Frihetens fullkomne lover evangeliet. Det er ordet om korset.

Her ser vi at ordet om korset er det budskapet en kristen aldri blir ferdig med, men noe han stadig må komme dypere inn i.

Når dette budskapet får leve til stadighet i mitt hjerte, vil det også bringe frukt og gode gjerninger.

(Andagt fra "I lys av Ordet" af Odd Eivind Stensland - Stiftelsen På Bibelens Grunn 2000 - Shafan 07-03-11)


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline