skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Min hjelp - Andagt
Olav Hermod Kydland - "I lys av Ordet"

Jeg løfter mine øyne opp til fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. ( Salm 121,1-2

Hvor en skal søke og finne den rette hjelp, er et viktig spørsmål. 

Guds folk i den gamle pakt rettet blikket opp mot Jerusalem hvor Herren åpenbarte seg i templet. De søkte hjelp hos Herren som hadde skapt himmel og jord, og som hadde kalt Israel til sitt eiendomsfolk og ført det fra trelldommen til løftets land. 

For Guds folk i nytestamentlig tid er det avgjørende å løfte blikket mot det Gud har åpenbart i Jesus Kristus. På Golgata skjedde det noe av den største betydning for menneskeheten. Jesus Kristus, Guds Sønn, som bar all verdens synd , ble korsfestet. Han smakte døden for hele menneskeheten for at ikke den enkelte som tar sin tilflukt til ham, skulle gå fortapt og lide den evige død. Jesus stod opp fra de døde og steg opp til himmelen, og sitter nå ved Guds høyre hånd og ber for den enkelte som søker ham og tar sin tilflukt til ham. 

Vi skal også få løfte blikket mot alle de løfter som Herren har gitt oss i Bibelen. Jesus har lovet å være med sine alle dager så lenge denne verden står. Han vil bevare oss fra alt ondt og bevare vår sjel. Herren vil ta seg av oss under alle forhold i denne verden og lede hver enkelt av oss inn i sin himmel, hvor vi skal få prise Lammet som kjøpte oss med sitt blod. 

La oss rette blikket mot det fullkomne Guds rike - det nye Jeru­salem - som vi er på vandring mot. Selvom vi ikke alltid vet hva vi skal be om under vandringen, så sier Guds ord: "Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord" ( Rom 8,26). 
La oss derfor med frimodighet fortsette vår vandring mot målet med blikket alltid rettet på Jesus.

Af Olav Hermod Kydland - Andagtsbogen:"I LYS AV ORDET" - Stiftelsen På Bibelens Grunn 2000 - Shafan 24-09-11 Som PDF filWebmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline