skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Mit hjertes største glæde
Immanuel Fuglsang  - Bibelsk Tro nr.3/2011

Melodi:
Nu blomstertiden kommer eller: Hvorledes skal jeg møde..?
Mit hjertes største glæde
er Jesus frelseren.
Han har mig givet sæde
hos Gud i himmelen.
Han har min synd udslettet,
så er jeg fri i ham.
Det har mit hjerte lettet
at se Guds offerlam.

Mit liv i denne verden
det skal tilhøre ham.
Når han er med på færden,
da skal ej synd og skam
mit hjertes glæde tage.
Nej, Jesus fører mig
i mine levedage,
og ta’r mig så til sig.

Lær mig da, Gud, at ville
dig leve til behag,
og ikke tiden spilde,
men bruge hver en dag,
så andre dig kan kende,
din kærlighed få se.
Din Ånd du til os sende,
 og lad din vilje ske!
Og når den tid så kommer,
som Gud alene ved,
da bli’r det evig sommer
hos ham i evighed.
Da skal vi Jesus ligne,
og se ham som han er.
Tak, Gud, du vil velsigne
de dage vi er her.

(Immanuel Fuglsang - Bibelsk Tro nr.3/2011 Gengivet med forfaterens tilladelse - Shafan 14-05-11)


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline