skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Når Menneskesønnen kommer - ANDAGT
Øivind Andersen - "Ved kilden"

»Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, da skal han sætte sig på sin herligheds tro­ne, og alle folkeslag skal samles foran ham.« Matt. 25,31-32

Da Guds Søn trådte ind i verden og lod sig føde af en kvinde, blev han et virkeligt menneske. Han kaldte sig selv for Men­neskesønnen. Det er et hebraisk udtryk og betyder mennesket. 

Som menneske levede han vort liv, gjorde vore gerninger, døde vor død og sonede med sit blod alle menneskers synd. Som menneske stod han igen op af graven til vor retfærdig­gørelse. Som menneske for han op til Himmelen og tog plad­sen ved Guds højre hånd.

Alt dette er sket, for at enhver, der tror på ham, skal have evigt liv. Men de, der ikke tror på Jesus, har ikke det evige liv. De fleste mennesker bryder sig overhovedet ikke om Guds ord, og det, vi kristne forkynder. De tror ikke, der er nogen virkelighed bag det. 

Men en dag kommer Jesus igen, og så kommer han også som Menneskesønnen. 

Så kommer han synligt for alle i sin herlighed og vælde og med alle sine engle. Da skal han sidde på sin herligheds trone. 

Så sker der noget, som de vantro ikke regner med og tæn­ker på: Alle folkeslag skal samles for Jesu herligheds trone. Det er uden betydning, om de her regner med det eller ikke. Det vil ske. 

Hvert eneste menneske skal stå der. Hvordan bliver mon den dag for dem, der ikke havde reg­net med, at den nogen sinde ville komme? Det bliver en for­færdeIsens dag for dem, der ikke tror på Jesus. Når den nærmer sig, og menneskene forstår, at det alligvel var Bibe­len og de kristne, der havde ret, og at Jesus virkelig kommer igen, skal de råbe til bjergene: "Fald ned over os!« og til hø­jene: »Skjul os!«

Stands op for dette, du der ikke er en kristen. Vend om, før det er for sent.

(Fra "Ved Kilden", 25.nov - Dansk Luthersk Forlag 1978 " - Shafan 13-12-11)


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline