skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Om å vokte Guds hjord ( 1.Pet.5,1-5)  - Andagt
Olav Toft - "I lys av Ordet"

 I dette kapitelet formaner Peter hyrdene i menighetene til å vokte Guds hjord som de har ansvaret for. Dette hyrdekallet innebærer blant annet å ha tilsyn med menighetene og sørge for at Guds ord og ordninger blir tatt alvorlig. Dette må hyrden gjøre, ikke av tvang, el­ler for å vinne gunst, men avet frivillig hjerte.

Dette er en alvorlig sak, og det kan være svært upopulært å holde frem Guds ordninger for menigheten i dag. Men hyrden må på tross av motstand vokte Guds menighet, selvom medlemmene ikke ønsker å ta hele Guds ord på alvor. 

Mange røster i dag forkynner vrang lære, og forvirringen kan bli stor. Hyrden må påse at ingen vrang lære får snike seg inn i menig­heten. Og da er det viktig at menighetene får gudfryktige ledere, som er sitt ansvar bevisst. Her har menigheten også et ansvar når hyrder skal velges - at en også der skal følge hva Skriften sier. 

Hyrden skal ikke herske over menigheten. Han skal jo være Guds tjener og gå foran med et godt eksempel, og påse at løgn og andre synder ikke får sette seg fast. Han skal også være ydmyk, etter som han vet at ingen er fu1lkommen. Alle trenger å få tilgivelse. 

Derfor er det så viktig at både hyrde og menighet står fast på Ordets grunn, og at vi ber for hverandre. I dag er det kanskje viktigere enn noen gang at vi formaner hverandre til å holde fast på Guds levende ord. Og et sant Guds barn skal ikke lytte til en "hyrde­røst" som ikke holder seg til Guds ord.

Stå fast min sjel, stå fast i Herrens kriger! 
Tenk hvilken skam og last om Gud du sviker! 
Tenk hvilken skjendig ting, først Gud å kjenne, 
og siden seg omkring til verden vende!

(Af Olav Toft  - Andagtsbogen:"I LYS AV ORDET" - Stiftelsen På Bibelens Grunn 2000 - Shafan 25-06-11)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline