skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Satans listige angrep
Av Ingar Gangås - "Lov og Evangelium" nr.6-11

Jesus måtte flere ganger ta disiplene sine med seg avsides. De trengte stillhet og ro. I en travel hverdag kunne de så lett bli et bytte for satans listige angrep. Han kommer som en brølende løve. Går du lenge nok i larm og bråk vil du til sist bli vant til det. En som bor ved jernbanelinjen vil snart ikke reagere lenger på lyden fra toget. Den som bor ved et fossefall vil venne seg til fosseduren. 

Dersom du aldri kommer avsides med Jesus – bort fra verdens larm – vil du til slutt trives best med «lyd på øret». Da når ikke Jesu tale inn til deg, for han taler til deg i stillheten. Der får du lytte til hans stemme, og han blir din kraft i striden. Slik var det også for Israelsfolket da fiendene angrep dem. «For så sa Herren Herren, Israels Hellige: Dersom dere vender om og holder dere i ro, skal dere bli frelst. I stillhet og tillit skal deres styrke være» ( Jes 30:15). 

Uten stillhet og ro går du snart i egen kraft. Da vil du fort bli utmattet, og søvnen kommer snikende… 

Vår motstander, djevelen, kommer også som en lysets engel. Han lokker deg til synd – med utsikt til god fortjeneste eller et godt liv i frihet og nytelse. Da mister du smaken på himmelen og de helliges samfunn. Plassen i venneflokken blir stående tom. 

Andre ganger kommer den onde gjennom mismot og sorg. Disiplene sovnet i Getsemane hage. De var bekymret og bedrøvet av sorg. La ikke sorgen ta makten fra deg! «Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: gled dere! ( Fil 4:4). «Vær ikke bekymret for noe», fortsetter han (4:6-7), «men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus». Midt i sorgen og nøden, ja nettopp da, kan du hvile ut hos Jesus. 

Fly verdens larm og pass deg for travelhetens farlige «garn»! «Bedrageren» er bare ute etter å aktivisere deg slik at han kan ta fra deg sjelefreden og røve din sjel! 

Ta tid til å bede,
søk stillhet og ro!
I Frelserens nærhet
du alltid skal bo.
Når verden den larmer
og striden blir het,
søk hvile hos Jesus,
han selv er din fred!

Anna Jonassen, 1902. Sb 587:1 

Glem ikke stillheten! Søk ro og hvile ved Jesu hjerte, og Guds fred skal bevare deg.

(Artikel i Lov og Evangelium nr.6 2011 - Shafan 20-07-11)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline