skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Vedholdende i bønnen - andagt
Kjell Dahlene - "I lys av Ordet"

Vær vedholdende i bønnen ( Kol.4,2)

Bønnen er et av de sterkeste våpen Gud har gitt oss i åndskampen. Mørkets krefter setter mye inn på å holde oss borte fra bønnen. Men dette skal mane oss desto mer til å holde ved i bønnen. 

Bibelen vår taler om mange sider ved Guds barns bønneliv. Bønn er både hvile og kamp. I begge situasjoner er det viktig å holde ved i bønnen. Vi trenger påminnelsen i dagens ord. De avgjørende kamper i Guds rike avgjøres på kne for Gud. 

På fjellet ved Refidim ble styrkeforholdet mellom Israels barn og amalekittene avgjort. Så lenge Moses hadde hendene sine rakt mot himmelen i bønn, seiret Josva og israelittene, men da Moses' hender sank, fikk amalekittene overtaket. Moses ble da støttet av Aron og Hur. Den vedholdende bønn ga seier. 

Paulus kaller oss til å kjempe i bønn for at evangeliet kan bli mottatt blant folk. I denne strid trenger han selv forbønnens styrke, og han er selv aktiv i forbønnen for menighetene og den enkelte tro­ende. "Strid sammen med meg i deres bønner for meg til Gud" ( Rom 15,30; 2 Kor 1,11). 

Guds ord holder fram for oss en rekke forbilder som skal inspirere oss til å holde ut i bønn. Disiplene var sammen med noen kvinner utholdende i bønnen (Apg 1,14). Profetinnen Anna "tjente Gud i faste og bønn dag og natt" ( Luk 2,37). Paulus gir sin medarbeider Epafras dette vitnesbyrdet: "Han er en Kristi Jesu tjener som alltid strider for dere i sine bønner ... " ( Kol.4,12). 

Hold derfor ut i bønn. I bønnen klynger vi oss til ham som har all makt i himmel og på jord.

Af Kjell Dahlene - Andagtsbogen:"I LYS AV ORDET" - 25.okt. -  Stiftelsen På Bibelens Grunn 2000 - Shafan 29-10-11 Som PDF filWebmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline