skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Fred - Andagt
Odd Eivind Stensland  - "I lys av Ordet"

"Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus." (Rom 5,1

Mange troende mennesker går omkring og føler liten glede og fred som kristne. De har bedt om fred, men Gud gir dem ikke fred. De forstår ikke hva som er galt. 

Da er det avgjørende å være klar over at Skriften taler om fred på to måter. 
Mange tenker på freden bare som noe følbart. Og det er sant, det finnes en slik virkning. "Guds fred, som overgår all forstand" (Fil 4,7). "Hvilken lykke og fred, ja vidunderlig fred, som jeg har når med Jesus jeg går!" 

Men legg nøye merke til: Det er en virkning. Den skifter. 
Så taler Bibelen om fred på en annen måte, der freden beskrives som en person. "For han er vår fred" (Ef 2,14  

Det kan være ufred i verden og ufred i ditt hjerte. Likevel kan du sitte her og eie en person som er din fred med Gud. 
Freden er ikke først og fremst noe i ditt hjerte. Men freden er en person. Det er Jesus. 

Du har bedt til Jesus om å få fred. Hva får du da? Gud gir deg ikke fred. Han vil gi deg Jesus. 

Derfor skal du ikke be om fred, men du skal be om Jesus. Du skal ikke søke freden. Du skal søke Jesus. Du skal ikke være opptatt med freden, men du skal være opptatt med Jesus. 

Slik er det på alle felter i kristenlivet. Alt for mange søker virkningen i samfunnet med Jesus, istedenfor å søke ham selv. 
I Mika 5,4 sies det om Jesus at "Han skal være fred." Da Jesus døde for deg, da gjorde han fred "ved hans blod på korset" (Kol 1,20). 

Dette skal være din trøstegrunn.

(Af Odd Eivind Stensland - Andagtsbogen:"I LYS AV ORDET" 16.aug. - Stiftelsen På Bibelens Grunn 2000 - Shafan 15-08-12)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline