skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Frelsesvisshet
Av Oddvar Dahl - Bibelsk Tro nr.3/2000

Spørsmålsspalten - 

En av våre lesere har sendt redaksjonen et spørsmål angående frelsesvisshet: 

Jeg vil gjerne vite hvordan man blir kledd i den rettferdighetskledning som Jesus vant for meg og alle andre. Jeg leser at det skjer ved tro, men spørsmålet er når tror en på Jesus, og når er troen bare tankespinn. Jeg vil gjerne være sikker på om jeg tilhører Jesus eller ikke. Det er jo forferdelig dersom man tror man er frelst, men i stedet er fortapt. 

Jeg prøver å kjempe, men jeg har ikke lyst til det, heller ikke til å lese eller be. Ordet er stadig et stort mørke for meg. Jeg leser, men hører ikke etter, og det jeg hører, glemmer jeg straks igjen. Det gjelder i sannhet for meg at Gud skal komme og skape troen i meg. Men når alt kommer til alt undrer jeg meg av og til på om jeg i det hele tatt ønsker å bli frelst. Spørsmålet er: Hvordan blir jeg dekket av Jesu blod? 

Kjære venn, som sliter med frelsesvisshet! 

Det er sant det du sier: "Det er jo forferdelig, hvis man tror man er frelst, men i stedet er fortapt!!" Og dessverre, faren er stor for at mange bedrar seg selv i vår tid. Men, nå er det deg det gjelder: 

* Du klager over liten lyst til å kjempe, til å lese eller be. 
* Når du leser Ordet, kan du ikke høre etter. Og det du hører, glemmer du straks igjen. 
* Du er også i tvil om du i det hele tatt ønsker å bli frelst! 
* Og i ditt hjerte brenner spørsmålet: "Når kan jeg vite at jeg tror på Jesus, - og når er jeg kledd i Jesu rettferdighetskledning?" 

Først vil jeg si deg to ting: 

* Det ene er at jeg tror virkelig du ønsker å være en sann kristen. Det har Guds Ånd virket. Ditt brev vitner om det. 
* Det andre er at Jesu kjærlighet til deg, og hans inderlige ønske om at du må bli evig frelst, er mye, mye større enn dine lengsler etter ham! 

Hverken bønnen, lesningen eller viljen til å bli frelst, er du fornøyd med. Dette er en Guds virkning. Han "avkler" deg ditt eget, det vil si din egenrettferdighet, slik at du ikke skal bygge på sandgrunn, Matt 7,26-27. For, - det er nemlig sant: Du har ingen evne av naturen til å søke Gud, slik at du kan bli rettferdig! (Rom 3,10-11). 

Ofte har du hørt: "Kom til Jesus, og du blir frelst!" Dette har du aldri fått skikkelig til. I stedet erfarer du sannheten i Jesu ord: "Ingen kan komme til meg, uten at Faderen som har sendt meg, drar ham", Joh 6,44
Kjære venn! La nå Ordets sannhet fortsatt få virke i din sjel, og du skal virkelig bli fri og frelst! (Joh 8,31-32). 

* Loven døder i sannhet håpet om å greie å bli en sann kristen, Mark 10,27 og Rom 7,10
* Men, evangeliet har også virkelig makt til å gi deg et annet liv. Livet i Jesus! (Rom 8,1). 

Våre tanker om hvordan en synder blir frelst, stemmer ikke overens med Guds tanker. Herren sier: "Den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige sine tanker", Jes 55,7. Når Gud vil frelse syndere, gjør han dem først hjelpeløse, ja, en føler seg helt udugelig. Men dette er et stort Guds under! Verden vrimler av mennesker som med stor frimodighet går fram etter sine egne tanker! 

Jesus sier noe om dette i lignelsen om fariseeren og tolleren. Fariseeren hadde svært tydelige tanker om hvordan han skulle bli rettferdig overfor Gud. Han hadde ingen nød og sorg over sin synd. Vi ser tvert imot en sterk selvtillit. Men de tankene hadde han ikke fått av Gud! Tolleren derimot hadde lært å tenke Guds tanker. Derfor sier han: "Gud vær meg synder nådig!" Tolleren hadde mistet troen på sin egen rettferdighet, og tok i sin fortvilelse tilflukt til Jesus. "Han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus", sa Jesus (Luk 18,9-14). 

Slik vil Jesus også tale til deg! 
Det er de som har ondt, som trenger lege. 
Og det er syndere Jesus rettferdiggjør! (Matt 9,12-13). 
Herren sier: "Jeg bød meg fram for dem som ikke spurte. Jeg var å finne for dem som ikke søkte meg", Jes 65,1

Du har til nå vært opptatt av hvordan Gud skal kunne skape troen i deg, og kle deg i Jesu rettferdighetskledning. "Han kan jo ikke det når det er så galt med meg", sier du kanskje. 

Jo, det kan han! Les Jes 65,1 om igjen. 
Troen på Jesus kommer ved forkynnelsen av evangeliet, Rom 10,17
"Hør, så skal din sjel leve", Jes 55,3
"Hva skal jeg så høre", sier du? 

* Alt som skiller deg fra å være godtatt av Gud, er blitt fjernet av Jesus! 
* Se det Guds Lam, som bærer verdens synd", Joh 1,29
* Du skal slippe straffen for din synd. Jesus, din stedfortreder tok den! (Joh 11,25). 

Kjære venn! La dette budskapet trenge inn, og Guds Ånd vil selv vitne sammen med din ånd at du er Guds barn! (Rom 8,16). 
For Ånden ønsker å herliggjøre Jesus! (Joh 16,14). 
Og i samme øyeblikk som hjerets tillit til Jesus er skapt, er du kledt i Jesu rettferdighet! 
Tenk, dette gjelder deg! Og det er ditt! Og den som eier dette, arver himmelen i likhet med Jesus! Pris skje Gud! 

"Er det sant at Jesus er min broder,
Og at Himlens arv meg hører til?
Å, så bort med alle tårefloder,
Bort med alt som enn meg engste vil!"
(Af Oddvar Dahl - Bibelsk Tro nr.3/2000 - Shafan 24-08-12)


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline