skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Grunnvollen og byggmesteren - Andagt - PDF-fil
Erik Høiby  - "I lys av Ordet"

"Efter den nåde, der var givet mig af Gud, har jeg som en kyndig bygmester lagt grundvolden, men en anden bygger videre på den. Enhver bør se til, hvordan han bygger.  For ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt, Jesus Kristus. Hvis nogen bygger på grundvolden med guld, sølv, ædelsten, træ, hø, halm,  skal det vise sig, hvad slags arbejde enhver har udført. Dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden skal prøve, hvordan hver enkelts arbejde er. Hvis det, han har bygget, bliver stående, skal han få løn,  men hvis hans arbejde går op i luer, skal han gå glip af lønnen, men selv blive frelst, dog som gennem ild.  Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer?  Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. For Guds tempel er helligt, og det tempel er I." (1.Kor.3,10-17)

Ut fra kristen tro og sann kjærlighet til sine venner har apostelen vist hvordan stridsspørsmålene i menigheten skal vurderes. Det er viktig for de troende å ha et rett forhold til sine lærere. Menigheten er Guds åker og byggverk, et tempel under oppførelse som ikke må ødelegges, for grunnvollen er Kristus. Det er om å gjøre å bygge sitt liv på sikker grunn gjennom evangeliet som blir forkynt. 

Blir ordet om korset erstattet av menneskelige tankebygninger, bygger en på sviktende grunn. Men i kraft av Guds nåde har Paulus lagt den rette grunnvollen. 

Frelsesnåden er lik for alle, men tjenestenåden er forskjellig. Den består i nådegaver fra Den Hellige Ånd til oppbygging av Guds me­nighet. Paulus gjør det klart at den som bygger på rett grunnlag, skal bli frelst (v 15), men om han skal få arbeidslønn, beror på at det han har bygd består ildprøven på den ytterste dommedag. Det ligger apostelen på hjerte å understreke at ikke et hvilket som helst bygge­materiale som vi mennesker tar i bruk, er akseptabelt for Gud.

Det er som apostelen vil si: Ordet om korset, åndelige ord som Ånden lærer, og åndelige mennesker, som er av Gud, blir stående, men filosofiske systemer, menneskelige ideologier og all ugudelighet går under i dommen. Alle forsøk på verdsliggjøring av Kristi menig­het er under Guds vredesdom, og hvert læremessig kompromiss etter tidsånden må avvises. Hverken død forstandstro eller åndelig opple­velsesvirvar holder hos Gud, og heller ikke forkynnelse som svikter korsets teologi. Men det byggverk som har sin basis i Kristus, er en helligdom for Gud. Her har Guds Ånd tatt bolig. 

Er din tro tilknyttet Herren Jesus, bygger du på sikker grunn. Da kan du synge med frimodighet: 

Den grunn hvorpå jeg bygger, er Kristus og hans død. 
I Kristi korses skygger forsvinner all min nød. 
Der har jeg funnet livet, selv er jeg intet verd. 
Hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær.

(Af Erik Høiby - Andagtsbogen:"I LYS AV ORDET" - Stiftelsen På Bibelens Grunn 2000 - Shafan 07-05-12)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline