skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Herren er god, et vern på trengselens dag. - Andagt
Eivind Gjerde - "I lys av Ordet"

Herren er god, et vern på trengselens dag. Han kjenner dem som tar sin tilflukt til ham. (Nah 1,7

Enhver dag som vi får oppleve, har stoff i seg til å bli en trengselens dag. Vi vet ikke hva dagen vil bringe når vi står opp om morgenen. Vi rekner som oftest med at dagen vil bli god. Vi håper i hvert fall det. Noen dager har vi ekstra store forhåpninger til, og rekner med at vi vil få oppleve mye godt. Men ofte blir vi så skuffet. Dagen ble ikke som forventet. Noe ulykkelig hendte. Dagen brakte med seg prøvelser og trengsel. 

Efeserbrevet sier oss at på enkelte dager vil Satan og hans medhjelpere, de onde åndene, rase ekstra hardt mot oss (Ef 6,13). Derfor skal vi ikke bli forundret over at noen dager blir særskilt onde. Det er normalt for en levende kristen å bli utsatt for djevelens angrep. 

På onde dager er det viktig å søke ham som har overvunnet Satan. For det er bare i kraft av Jesu frelsesverk og hans styrke at vi kan seire over det onde som møter oss. Hans seier over Satan er min seier. Hans styrke skal få være min styrke. 

Det å påkalle Jesus på trengselens dag, vil si det samme som å ta sin tilflukt til ham. Å tro på Jesus er det samme som å ta sin tilflukt til Jesus. Derfor viser du at du har den frelsende tro i ditt hjerte, når du må til Jesus med det som du opplever. Troens sanne vesen er at ditt hjerte er rettet på Jesus. Han snakker du ut med både om det gode og det onde i livet ditt. Og særskilt søker du han på trengselens dager og når du har falt i synd. Du har så sterk trang til å få tale ut om det onde og å få bekjenne dine fall. Slik blir forholdet til ham fornyet igjen. Kong David hadde det slik og enhver sann kristen har det på samme måte. Les Salme 25. 

Herren kjenner deg om du tar din tilflukt til ham. Det har du løftet hos profeten Nahum på. Du er hans!

(Af Eivind Gjerde - Andagtsbogen:"I LYS AV ORDET" 22.juli - Stiftelsen På Bibelens Grunn 2000 - Shafan 22-07-12)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline