skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Jesus advarer mot hykleriet
Av Hans Erik Nissen "Lov og Evangelium nr.7/2012"

«Alle sine gjerninger gjør de for å bli sett av menneskene.» Mat 23:5 

Flere ganger advarer Jesus mot hykleriet. Det å hykle er å spille en rolle. Det er å bære en maske. Det kan du og jeg gjøre så lenge at vi også fører oss selv bak lyset. I vår bevissthet smelter masken sammen med den som bærer den. Vi speiler oss i menneskers og ikke i Guds øyne. 

David sier til Gud i Salme 51: «Mot deg alene har jeg syndet, det som er ondt i dine øyne, har jeg gjort». Det ble hans redning. Han kom frem for Gud og så seg selv på samme måte som Gud så ham, noe som var Den Hellige Ånds verk. Det gjorde David ubeskrivelig vondt, men det frelste hans sjel. Det førte nemlig til at han fikk bekjenne sin synd, og Gud kunne rense ham fra all synd i kraft av det offer som tusen år senere skulle bringes på Golgata. 

Lever du ditt liv og gjør dine gjerninger for menneskers øyne, blir du aldri så fortapt at Jesus kan frelse deg. Det er alltid en utvei og håp om forbedring. Det er anneriedes for Guds ansikt. Der blir du taus, fordi du er gått konkurs med alt ditt eget. Samtidig åpnes dine ører for evangeliet. Gud rekker deg Offerlammet, og du får ta imot ham. Da lever du ikke for andres, men for Guds øyne, og han ser deg kledd i Jesus, og du får gjøre det samme. 

Fra avisen Dagen

(Artikel af Hans Erik Nissen i "Lov og Evangelium nr.7-2012" - Norsk Luthersk Lekmannsmisjons hjemmeside - Shafan 06-09-12)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline