skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

SPINDELVEV - Andakt
Johnn R. Hardang - Bergen -  Radiopastor  -   P7 Kristen Riksradio

Skrøpelig er det han stoler på, og det han trøster seg til, er spindelvev. Job 8,14 Spindelvev vever de. Jes 59,5 

Spindelvev ser både kunstferdig og flott ut. Vi kan se det henge utenfor vinduet, kanskje spent ut mellom greinene på et tre eller liggende over busker og lyng. 

Spindelvev er et mesterverk. Imponerende og vakkert, ikke minst når det ligger der med doggdråper spredt utover hele veven. Da ligner det et perlestukket slør. Men spindelvev er ikke noe å støtte seg på. Det skal ikke store berøringen til før hele mesterverket raser sammen og er ødelagt. En støvklut, en feiekost eller en liten guttehånd. Så er verket rasert. Vakkert kan det være, men noe fast punkt i tilværelsen er det ikke. 

Og spindelvev er livsfarlig, i alle fall for små skapninger. For en fiende befinner seg alltid i nærheten. Spindelvev er edderkoppens verk. Her er hjernen bak et kunstferdig, men livsfarlig byggverk. For det er her edderkoppen med list forsøker å fange sitt bytte. Et insekt som måtte havne i nettet, er prisgitt døden. 

To ganger i Bibelen er det tale om spindelvev. Og begge steder i forbindelse med mennesker som ikke bryr seg om Gud: 

- Skrøpelig er det han stoler på, og det han trøster seg til, er spindelvev. Job 8,14 
- Spindelvev vever de. Jes 59,5 

Mennesket har alltid ønsket å leve et rikt liv. Men mange opplever likevel at livet mislykkes. Og ofte er det fordi en fyller med ting som lett forgår: 

- En stoler på seg selv. På egne krefter, egne evner og muligheter. 
- En stoler på det en eier. Rikdom, venner, hus og eiendom. 
- Og en stoler på drømmer, forhåpninger og framtidsplaner. 

Alt dette kan se fint ut. Det kan virke både imponerende og flott. Men det er lite å bygge livet på. Det svikter så lett. Og før du vet ordet av det, ligger alt i grus. Å leve sitt liv borte fra Gud er å leve på denne måten. 
- Spindelvev vever de. 
- Det han trøster seg til, er spindelvev. 

Fattig er det mennesket som ikke har andre livsverdier enn spindelvev! Edderkoppen kan lære oss noe om djevelen. Om Satan, sjelefienden. Han kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge, lærte Jesus oss. Han er tyven som bare vil ruinere et menneskeliv. 

Det er derfor han spinner sitt nett. Vakkert kan det være, men farlig. Mange ting i livet kan være viktige og gode i seg selv. Men de er livsfarlige når de blir erstatninger for de livsverdiene Gud rekker oss i sitt Ord. 

Spindelvev kan aldri brukes som bilde på Gud. I Bibelen er Gud tegnet i helt andre bilder: Han er et fjell. En borg. Et skjold. Og et tilfluktsrom. Det er derfor du kan være trygg hos Gud. Han svikter aldri, men er en venn du kan stole på. Både i liv og i død. 

Det er stor forskjell på spindelvev og fjell. På samme måten er det også forskjell på den som stoler på Herren - og den som ikke gjør det: 
- Det han trøster seg til, er spindelvev. 
Slik leste vi om dem som ikke vil ha med Gud å gjøre. 
- På deg har jeg støttet meg fra fødselen av. 

Slik vitner en salmist om Gud. Og om tryggheten hos han. Porten inn til det trygge fellesskapet med Gud bærer navnet Jesus. Den som setter sin lit til han, er trygg i både tid og evighet.

Andakt: Johnn R. Hardang - Bergen, radiopræst www.p7.no. - Shafan 07-01-12 (PDF-fil) )


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline