skrevet
-
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

GUDS GODHED - OG STRENGHED - PDF-fil
Carl Fr. Wisløff - "I JESU NAVN"

Så se da Guds godhed og strenghed. Rom. 11,22. 

Guds godhed og strenghed - begge dele vil apostelen, vi skal se. Ellers forstår vi ikke Gud og kender ham ikke. 

Forholdet er ellers det, at vi har lettest ved at få øje på bare den ene side af Guds væsen. 

Nogle ser kun Guds strenghed. De synes, Gud er så hård. De forstår ikke den måde, han styrer deres liv på. Livet er så fuldt af gåder. Hvorfor skal så meget af det, jeg har for, mislykkes for mig? Spørgsmålene er mange - og vanskelige at finde svar på. 

Vender man sig så til Bibelen for at finde trøst, møder man også der den strenge Gud. Som lysende fakler står Guds ti bud der og kræver af mig, at jeg over alle ting skal frygte og elske Gud og sætte al min lid alene til ham. Og det således, at jeg ikke krænker min næste, ikke lyver, ikke stjæler, ja, end ikke giver rum for nogen ond lyst. 

Der rejser sig noget i én: Dette er hård tale! Om det så er selve evangeliet, det, som skulle være det gode og glædelige budskab, lyder det strengt: »Den, som tror på Sønnen, har evigt liv; den, som ikke lyder Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham.« Johs. 3,36. 

Guds strenghed synes at være så let at se. Men Guds godhed - den er der mange, der ikke får øje på.  

Andre er der, som kun ser Guds godhed. De synes, at Gud er god og mild, og tænker sig ikke, at der er mere at sige om den sag. Jesu egen apostel siger jo, at Gud er kærlighed. Og personligt synes de, at det er som kærlighed, de i deres eget liv har oplevet Gud. Den ser de, og den vil de tro på. Guds strenghed derimod ser de ikke, og det, som bliver sagt om den, regner de ikke noget videre med. 

Men Herrens apostel siger i dag: »Så se da Guds godhed og strenghed: hans strenghed mod dem, der faldt, hans godhed mod dig, hvis du bliver i hans godhed; ellers bliver du også hugget af.« 

Det er muligt, at mange kunne behøve at få øjnene op for det alvorlige, der hedder Guds strenghed. Der findes en almen-religiøs Gudfader-tro, som intet har med kristendom at gøre, Gud er kærlighed, ja! Men hellig kærlighed. »Far ikke vild, Gud lader sig ikke spotte! thi hvad et menneske sår, det skal han også høste. Den, der sår i sit kød, skal høste fordærvelse af kødet, men den, der sår i Ånden, skal høste evigt liv af Ånden.« Gal. 6,7 flg. 

Sandt er det, at Gud er streng. Han våger over de livslove, han selv har sat ind: »Syndens løn er døden, men Guds nådegave er evigt liv i Jesus Kristus, vor Herre.« Rom. 6,23. 
Ingen, absolut ingen af os er således stillet, at han ikke kan behøve at blive mindet om den sandhed, at Gud har øjne som flammende ild. Åb. 1,14. 

Men sikkert er der også mange, der behøver at blive indtrængende mindet om Guds godhed. Du synes, at Gud er streng. Men hør da af Guds eget ord, hvor god han er: »Således elskede Gud verden, at han gav sin Søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Thi Gud sendte ikke sin Søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham.« Johs. 3,16- 17. 

I livets strid kan skyerne samle sig så tungt og tæt over vort hoved, at vi har svært ved at se Guds godheds klare sol. Grundene hertil kan være så mange. Sygdom kan tit gøre livet svært. Modgang af anden art kan virke som en tyngende byrde. Da er det ikke let at se Guds godhed. Men Gud er god. Den, som kender Jesus Kristus, ved det. 

Kristi vej er altid god, 
ret og rigtig nok befundet, 
selv han har sig med sit blod 
til din frelse højt forbundet, 
tro så dog, at det er sandt, 
når du har så stort et pant. 

Det er vort forhold til Jesus Kristus, der er afgørende for vort forhold til Gud. Vil du se, hvordan Gud er, skal du se på Jesus og hans gerning for os. Vil du se, hvor streng Gud i virkeligheden er, skal du se på Golgata. 

Se, hvad Guds Søn måtte lide under straffen for vore synder. I hård sjælekamp bad Jesus i Getsemane: »Fader, er det muligt, så lad denne kalk gå mig forbi.« Men det var ikke muligt. Jesus kunne ikke slippe for korsets kval, om vi skulle blive frelst. Se på Golgata og se Guds strenghed! 

Men vil du se, hvor mild og kærlig Gud er imod os, da skal du endnu en gang se på Golgata. Der ser vi - som også Guds ord siger - at »Gud viser sin kærlighed mod os ved, at Kristus døde for os, medens vi endnu var syndere.« Rom. 5,8. Og på Golgata hører vi Jesu ord: Fader! tilgiv dem  - Der hører vi: Det er fuldbragt!

Se Guds godhed og strenghed, siger Herrens apostel. Så må vi gøre det. Uden det er der ingen, der kender Gud. Og så må vi »blive i hans godhed«, som vor tekst siger det. Det betyder, at vi må holde os til Jesus, vor trofaste Frelser.

(Afsnit fra "I JESU NAVN"  af Carl Fr. Wisløff - Dansk Luthersk Forlag 1972 - Shafan 25-10-13)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline