skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Lev i lyset
Hans-Henrik Brix - Bibelsk Tro nr.1/2013

I fjor høst innrømmet en idrettsleder i Norge å ha dopet seg mens han var aktiv utøver. Han håpet å kunne ta sin mørke hemmelighet med seg i graven. I stedet valgte han offentlig å bekjenne sitt misbruk. 

Det meldes også jevnlig om overgrepssaker der kjente politikere er involvert. Og både dopingmisbruk og seksuelle overgrep blir ofte møtt med berettiget skuffelse og kritikk når dette blir kjent i offentligheten, men også med selvrettferdig harme og en fariseisk holdning som viser menneskehjertets forderv. ”Svikefullt er hjertet, mer enn noe annet, ubotelig sykt er det. Hvem kjenner det?” (Jer 17,9

Idrettslederen som i det lengste prøvde å skjule sitt dopingmisbruk, er et eksempel på at vi mennesker av naturen elsker mørket mer enn lyset fra Gud. ”Dette er dommen at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset, for deres gjerninger var onde. For hver den som gjør det onde hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset” (Joh 3,19-20). 

Å elske mørket er det samme som å elske synden og holde seg på avstand av Gud. Dette er det uomvendte menneskes situasjon. En kristen derimot har fått et nytt liv og et sinn som elsker Gud og hans vilje. Men også et Guds barn kjenner fristelsen til i det skjulte å leve i strid med Guds gode bud.

Menneskets største ulykke er ikke å bli ydmyket på grunn av pinlige avsløringer, men å unnskylde synden og prøve å skjule den for Gud som ser og vet alt. En slik holdning fører nemlig et menneske i fortapelsen. 

En kristen som er av sannheten, lever sitt liv i Guds lys. Det innebærer først og fremst en åpen og ærlig syndsbekjennelse. Dette kaller Bibelen å vandre i lyset, og denne vandring i lyset er en forutsetning for at vi kan få tilgivelse for all vår synd, og dermed bli bevart som Guds barn, jfr. 1 Joh 1,7 og 9. 

”Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbart, for de er gjort i Gud” (Joh 3,21). På tross av de mørkets gjerninger som også en kristen kan falle i, er det et sunnhetstegn når han åpent kan innrømme og bekjenne sin synd. Det viser at han er av sannheten og lever i lyset der Guds grenseløse nåde og tilgivelse råder. Derfor er det viktig at vi lar oss dømme i tide, så vi ikke skal bli fordømt sammen med den gudløse verden (1 Kor 11,32). 

Å leve sitt liv i Guds lys fører til velsignelse. Det har betydning for vår egen og andres frelse, og for den tjeneste vi som kristne har fått i Guds rike. 

Vi som har fått se lyset i Guds evangelium, kjenner noe til mørket i våre syndige hjerter. Men Jesus og Guds Ord er vårt lys, og vi kan si med David: ”Ja, du er mitt lys, Herre. Herren oppklarer mitt mørke” (2 Sam 22,29).

(Af Hans-Henrik Brix -Bibelsk Tro nr.1/2013 - Shafan 02-02-13)


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline