skrevet
-
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Se hen til det…
Axel Remme, Norge / Dansk oversættelse: Poul Lykke Nielsen

Mel: Op al den ting, som Gud har gjort.
Se hen til det som alt er gjort
når du vil nåde finne.
Tross all din synd av smått og stort,
kan du Guds frelse vinne.

Se hen til at «det er fullbrakt!»
Da Jesus for deg døde,
ble veien til Guds rike lagt,
betalt all skyld og brøde.

Se hen til løftene han gav,
din frelser med vil være.
Hans trøst og kraft er støttestav,
når du må byrder bære.

Se hen til håpet Jesus gir
om evig liv og seier.
Hver den som tror og trofast blir,
Gud selv til målet leier.

Axel Remme, Norge

Se hen til det, som Gud har gjort,
når du vil nåde finde.
Trods al din synd i småt og stort
kan du hans frelse vinde.

Se hen til at "Det er fuldbragt!"
Da Jesus for dig døde,
blev vejen til Guds rige lagt,
betalt al skyld og brøde.

Se hen til løfterne han gav;
din frelser nær vil være.
Hans trøst og kraft er støttestav,
når du må byrder bære.

Se hen til håbet Jesus gi´r
om liv i evigheder!
Hver den, som trofast hos ham bli´r,
Gud selv til målet leder.

Dansk oversættelse: Poul Lykke Nielsen


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline