skrevet
-
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

DEN HELLIGE ÅND
Johnn R. Hardang - P7 KRISTEN RIKSRADIO

Ingen av oss ber om jul på ny. Jesus er født! Ingen av oss ber heller om påske på ny. For Jesus er død og oppstanden! Og ingen trenger å be om pinse på ny. Den Hellige Ånd er kommet! 

Det er blitt vår. Vinteren har sluppet taket, og det går mot lysere tider. Og snart er det pinse. Den tredje store høytiden vi feirer som kristne. 

Pinse. 

Dette er høytiden som forteller at det kan bli vår også i et menneskeliv. For Den Hellige Ånd er kommet. Og dermed kan vinterkulden bli forvandlet til sommervarme. 

Kan du ikke nå finne fram Bibelen din, og lese gjennom kap 2 i Apostlenes Gjerninger. Dette er kapittelet som forteller om hvordan det ble vår i disiplenes liv. Prøv å legge merke til den forandringen som skjedde da Den Hellige Ånd fylte disiplenes hjerter. 

Mange kristne sliter med å forstå dette med pinse. Det er så mye lettere med de andre høytidene: Julen feirer vi fordi Jesus ble født. Guds Sønn ble menneske. Og påsken feirer vi til minne om Jesus død. Han som tok våre synder og vår straff på seg, og åpnet den stengte himmelporten. Men pinse, hva er egentlig dette for noe? 

La oss prøve å gi noen svar: 

DEN HELLIGE ÅND ER KOMMET 

- Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på ett sted. Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale. Slik leser vi det her i Ap.gj 2. 

Den Hellige Ånd er kommet. Pinsen er en virkelighet! Pinse er altså noe du kan takke for, ikke noe du skal be om. Ingen av oss ber om jul på ny. Jesus er født! Ingen av oss ber heller om påske på ny. For Jesus er død og oppstanden! Og ingen trenger å be om pinse på ny. Den Hellige Ånd er kommet! 

I stedet må vi prøve å leve både i julens, påskens og pinsens virkelighet, slik at alt dette kan få den rette betydningen for vårt kristenliv i hverdagen. 

DEN HELLIGE ÅND ER EN PERSON 

Det er så lett å tenke på Den Hellige Ånd bare som en mystisk, upersonlig kraft. Som en uberegnelig vind som blåser dit den vil. Eller som en ånd som farer av sted. Men slik tenker ikke Bibelen. Den forteller oss at Den Hellige Ånd er en person: Gud er din Far. Jesus er din bror. Og Den Hellige Ånd din trøster, din veileder og din hjelper. 

- Når han kommer, sier Jesus det i sin avskjedstale om Den Hellige Ånd. Slik snakker du ikke om en vind eller om en upersonlig kraft. Og siden fortsetter Jesus med å fortelle at Den Hellige Ånd både skal overbevise oss og veilede oss og herliggjøre Jesus. Bare les Joh 16,5-15

Å være en kristen er å leve i samfunn med den Hellige Ånd. En kristen kan vandre i Ånden, be i Den Hellige Ånd og gjøre Den Hellige Ånd sorg. Jo, Den Hellige Ånd er en person. 

ALLE KRISTNE HAR DEN HELLIGE ÅND 

Men hvem har fått Den Hellige Ånd? Bibelens svar er både tydelig og klart: Alle kristne har fått Den Hellige Ånd. - Men om noen ikke har Kristi Ånd, da hører han ikke Kristus til. Rom 8,9 

Det er derfor Den Hellige Ånd kalles for barnekårets Ånd. 

- Fordi dere er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, som roper: Abba, Far! Gal 4,6 

Og dette er en større velsignelse enn mange av oss er klar over: Gud selv bor i oss - ved sin Hellige Ånd. For en rikdom! Og for en mulighet! 

TIL ETTERTANKE: Finn fram til - og les igjennom - hele Efeserbrevet i Bibelen. Og merk deg alle de tolv stedene der Den Hellige Ånd er omtalt. 
Hva kan dette lære deg, både om Den Hellige Ånd som person og om hans gjerning?

(Artikel af radiopastor Johnn Hardang, P7 Kristen Riksradio - Shafan 06-06-14)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline