skrevet
-
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Jesu velsignede hender
Av Hans Erik Nissen - Bibelsk Tro  nr.3/2014

"Og det skjedde mens han velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble opptatt til himmelen” (Luk 24,51

Det siste synsinntrykket disiplene fikk av Jesus var hans hender som var løftet og gjennombordet. Disse velsigna hender var hele tiden vendt mot dem mens han ble båret opp til himmelen. Hva tenkte de da på? Kanskje var det de velsigna ordene fra profeten Jesaja: ”Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg”. (Jes 49, 16). 

Disiplene hadde med sorg sett Jesu hender bli naglet til korset. De kunne ikke fatte at det skulle ende slik. Senere ble det klart for dem at det de så ikke var avslutningen, men begynnelsen. Da gikk det opp for dem at Jesus var deres bevis på at gjelden ble naglet til korset. Ved hans død ble all synd utslettet og fjernet av den levende Gud. 

Naglemerkene vitner fortsatt om hva disiplenes og vår frelse har kostet, og all velsignelse er knyttet til den kjensgjerning at hendene ble gjennomboret. Hadde Jesus gjort alt for oss unntatt å lide døden på korset, da ville alle velsignelsens kilder være uttørket. 

En kan undres over at Jesus ble skilt fra dem mens de opplevde det aller rikest, å være sammen med ham. Men det var godt at han gjorde det. Jesus har nemlig en oppgave i himmelen. 

Når du synder, så trer din Frelser som ble korsfestet fram for Gud. Når Gud ser ham, da ser han sonofferet for alle dine synder. Da stenger ikke din synd deg fra strømmen av velsignelse fra Guds hjerte. 

Dag og natt taler Jesus din sak for Guds trone. Guds velsignelse strømmer til deg gjennom ham. Selv om du ikke alltid kan forstå det, så er det slik, og din tro griper om det dine øyne ikke kan se. 

Troen ser alltid Jesu hender som er gjennomboret, og løftet til velsignelse. Og troen vet at all velsignelse er knyttet til Jesu offerdød og hans gjerning i himmelen. Vi forstår ikke dybden i Jesu kjærlighet. Men se på prisen det har kostet ham. Han kan ikke slippe deg, og heller ikke la være å velsigne deg. 

Du er og forblir Herrens velsignede!

(Af Hans Erik Nissen - Bibelsk Tro nr.3/2014 - Shafan 07-05-14)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline