skrevet
-
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

UNDER ÅPEN HIMMEL
Johnn R. Hardang - P7 KRISTEN RIKSRADIO

- Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd stige ned som en due og komme over ham. Matt 3,16

Under åpen himmel. Vi kjenner dette uttrykket, både som boktittel og som tittel på et TV-program. Uttrykket lar seg imidlertid også bruke som overskrift over dagens bibelord. For det var nettopp slik Jesus sto fram, etter at han var døpt av Johannes i Jordan: Under åpen himmel! - Se, himmelen åpnet seg, skriver Matteus her. 

Uttrykket rommer en hel preken. Ja, enda viktigere: Et evangelium Et godt budskap! Det handler om å ha sin sak med Gud i orden. Om å ha et åpent og rett gudsforhold der ingenting stenger. Under åpen himmel betyr at veien oppad er fri! 

SYNDERE 

Det var kø ved elven Jordan. Kø av mennesker som kom til Johannes for å bli døpt. 

Men hvorfor kom de hit med til Jordan? Svar: Det var syndere som kom! Mennesker uten en åpen himmel over sitt liv, men som lengtet etter forandring. Og Johannes døpte dem, med omvendelsens dåp til syndenes forlatelse. Det var vekkelse i Jordandalen. Og det er i vekkelsestider slike spørsmål ofte blir reist: Hvordan få sin sak med Gud i orden? Hvordan finne en åpen himmel over sitt liv? 

Det er stor forskjell på Judea og Norge. Og det er stor forskjell på israelitter og nordmenn. Men i det vi her snakker om, er vi helt like: 
- Det er ingen forskjell, alle har syndet, og står uten ære for Gud. Rom 3,22-23

Har du erkjent dette? At du slik du er i deg selv mangler det viktigste av alt: En åpen himmel over livet? 

JESUS 

Det var kø ved elven Jordan. Kø av syndere som ønsket å bli frelst. Men midt i køen sto det èn som var annerledes. En som verken trengte forlatelse for syndene eller frelse fra Guds vrede og dom. Det var Jesus fra Nasaret. 

Og Johannes vegret seg for å døpe Jesus. For han ante hvem Jesus var. Men Jesus sa til han: 
- La det nå skje! For slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet. Matt 3,15

Bare ett menneske i tilværelsen har levd sitt liv, helt og fullt, under åpen himmel. Det var Jesus. Men nettopp han gikk inn under Guds dom. I ditt og mitt sted. Og det kostet han livet. 
- Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Slik ropte Jesus det ut på Golgata. Men nå var Gud taus. Og himmelen stengt. Og grunnen var denne: Jesus ble forlatt av Gud for at du og jeg skulle få slippe det. 
- Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Rom 8,1 Det er takket være Jesus vi i dag kan få leve under åpen himmel med vårt liv. 

STEFANUS 

- Jeg ser himmelen åpnet, og Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd. Apgj 7,56 

Det var Stefanus som en dag brukte disse ordene, den siste dagen han var i denne verden. Noen øyeblikk etter sendte et steinhagl han inn i evigheten. 

Stefanus døde under åpen himmel fordi han hadde levd under åpen himmel. Stefanus hadde levd sitt liv i Guds lys, som en ekte og ærlig Jesus disippel. Det skulle også du og jeg gjøre. I dag vitner Stefanus for oss: Bare den kan dø rett som lever rett. 

Hva med deg som leser dette: Lever du med en åpen himmel over ditt liv?

(Artikel af radiopastor Johnn Hardang, P7 Kristen Riksradio - Shafan 05-07-14)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline