skrevet
-
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Det lykkelige liv
Stephan Prætorius - "De troendes åndelige skatkammer"

Når du ved troen på Kristus er blevet et Guds barn og har fået nåde, skulle du opmuntre dit hjerte og sige til dig selv: "Jeg er et Guds barn!" Gud kalder dig barn, og det kan du også selv kalde dig. I dette liv er jeg Guds kære barn og har den hellige og levende Guds Ånd i mig. 

Jeg er en Guds himmel, hvor Gud bor. Gud Herren velsigner mig og lader mig vokse og bære frugt i varme og kulde. Han bevarer mig mod Djævelens anslag og hører mine bønner. Hisset skal jeg blive et herlighedens barn og leve og regere med Kristus til evig tid. 

Gud har givet os evangeliet, for at vi skal lære de himmelske rigdomme at kende, de rigdomme, som vi ejer i Kristus jesus. "Vi har ikke fået verdens ånd, men Ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os" ( 1 Kor 2,12). Og det er ikke nok at vide det med forstanden. Vi må tro det med hjertet. 

Først da har evangeliet sin virkning og giver samvittigheden trøst, fred og glaede, når vi i tro tager imod det, som er givet os af Gud. l dette liv kan vi ikke fatte den herlighed, vi ejer i Kristus. Men det nye menneske skal grunde på det, og Helligånden vil oplade vore hjerters øjne, så vi får frelsens rigdomme at se med en ny retfærdighed, en evig nåde og Helligånden. Aldrig havde jeg tænkt, at jeg skulle være så rig. I tid og evighed må jeg prise min Gud og Frelser for hans ufattelige nåde. 

En kristen kender sin egen uværdighed. Men jo mere uværdig du føler dig, desto bedre er du skikket for Guds rige. Tro evangeliet! Ordet bliver dig til ingen nytte, hvis ikke det i troen bliver smeltet sammen med dig, som hører det, Hebr 4,2. En historisk tro er ikke nok. Du må eje den tro, som alene stoler på nåden i Kristus. Det giver hjertet fred og samvittigheden ro og overvinder Djævelen og alle anfægtelser. 

Din tro er som en lille, svag plante. Se dig da godt for, at ikke noget vildt dyr river den fra dig! Flygt fra de fristelser, som skader din svage tro! Tro evangeliet - enkelt og enfoldigt - så gør du Gud ære! Bed Helligånden om nåde, så din tro må vokse, og ved troen skal du mere end sejre. Du er af naturen frygtsom. Din tro anfægtes på mange forskellige måder. Din hjertefred er lille. Søg derfor fællesskab med andre evangeliske kristne, så skal du opbygges og vokse i nåden. Og bed frem for alt Gud om, at hans fred må fylde dit hjerte! Så skal du være vel til mode og le ad Djævelen, verden og al ulykke, som møder dig. Du har en nådig Gud i himlen. En kristen burde ikke falde hen i tungsind og modløshed. Skulle jeg ikke være glad, jeg, som har mine synders forladelse, er retfærdig for Gud, er Helligåndens tempel og salig midt i al min nød? Trængslen gør sin store nytte. Den dræber kødet og gør ånden levende, driver os til bøn, vækker troen i hjertet og gør håbet levende. Har du evangeliet og har du lært Gud og hans nåde at kende, så er du vel til mode, hvad enten du har lidt eller meget, og hvad enten det er vinter eller sommer. Men kender du ikke Guds nåde, og har du intet håb om evigt liv, vil dit sind være uroligt, og du er ikke lykkelig, om du så ejede hele verdens herlighed. Der bliver nok suk og klage over synden, som hænger sådan fast ved os. Men det skal ikke tage glæden fra os. Alle vore synder er jo sænket i havets dyb. 

Glæde og tak hører sammen. "Vær altid glade, sig tak under alle forhold" ( 1 Thess 5,16,18). Tak, Herre Jesus Kristus, fordi du har forløst os! Tak, himmelske Far, fordi du har elsket os og givet din Søn til soning for vore synder! Vi vil ikke blot takke med ord og tunge. Vi vil i gerning prise Herren og forkynde hans dyder, som kaldte os fra mørket til sit underfulde lys. Verden forgår med dens lyst. Herren vil give os kraft til at dræbe kødet ved Ånden og leve ham til ære og være hellige i al vor færden. Vor egen natur stritter imod, fuld af onde lyster. Men du er genfødt af Guds Ånd. Disse onde lyster skal ikke have lov at bryde ud i gerninger. Du våger og beder. Dagligt arbejde er for dig en salig medicin imod kødets lyster. Gud vil bevare sine fra synd. Men falder de, så rejser han dem op igen, og de får lov til fortsat at vandre det nye liv. Selv deres fäld må tjene dem til gode. En bliver ydmyg Og holder sig til nåden og vandrer varsomt. Dog er det bedre at stå end at falde - både for samvittighedens skyld og for den vantro verdens skyld. Derfor skal en kristen hver morgen overgive sig til Gud og bede om at blive bevaret fra synd. Mit forsæt og min vilje kan ikke gøre det, kun Guds nåde.

(Afsnit 5 fra "De troendes åndelige skatkammer" af Stephan Prætorius - Luthersk Missionsforenings Bibelskoles Elevforening 2008 - Shafan 28-02-15)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline