skrevet
-
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Evnen til at bedømme ånder
Immanuel Fuglsang, Herning

Flere steder i Bibelen gives der undervisning og vejledning angående mange forskellige tjenester i den kristne virksomhed, bl.a. 1. Kor. 12, Rom. 12 og Efs. 4

Jeg vil i denne andagt gerne nævne en tjeneste, som måske ikke omtales så ofte i forkyndelsen, men som i meget høj grad er nødvendig i disse tider. Den står nævnt i 1. Kor. 12, 10, og for sammenhængens skyld citeres følgende: …” Èn får den gave af tale profetisk, en anden evnen til at bedømme ånder”… Og det er meget vigtigt at lægge mærke til vers 7 i samme kapitel, hvor der står: ”Det, som Ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn”. Dette understreger tydeligt, at den enkeltes tjeneste skal være til gavn for de andre – og dermed for sammenholdet i den kristne forsamling. 

Når Jesus omtaler de sidste tiders tegn bl.a. i Matt. 24, da ligger det ham meget på sinde at advare mod falsk og vildledende forkyndelse. ”Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild” vers 11. Og ligeledes i vers 23-25: ”Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus! eller: Her er han! så tro det ikke; for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild. Nu har jeg sagt jer det forud”. 

Hvordan kan vi så vurdere, om der er tale om falsk – eller måske snarere – usund forkyndelse. Her skal blot nævnes nogle få af kendetegnene/symptomerne: 

For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører”. 2. Tim. 4, 3

Stefanus talte meget alvorligt til de jødiske ledere, Ap. G. 7. ”Da de hørte dette, blev de ramt i deres hjerter og skar tænder imod ham” vers 54. Dette blev ikke tolereret, man ville skaffe ham af vejen. Den bibelske forkyndelse blev meget kraftigt kritiseret! 

Ligeledes blev Paulus ofte modsagt af forkyndere, som fulgte efter ham på de steder, hvor han havde virket med Guds Ord. ”I finder jer jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus end ham, vi prædikede, og at I får en anden ånd end den, I fik, og et andet evangelium end det, I tog imod”. 2. Kor. 11,4

Det er meget vigtigt, at vi ikke glemmer disse nævnte formaninger - netop med tanke på, at der i de sidste tider vil forekomme en tiltagende usund og vildledende forkyndelse. Ikke mindst på sangens og musikkens område kan dette ofte opleves. Mange vil ganske vist ikke høre tale om disse ting, men de skal nævnes alligevel. Rytmiske gudstjenester, gospel, drama er blot nogle få af de eksempler, som mange steder har medvirket til splittelse i kristne forsamlinger. 

Det må erkendes, at ovenstående er en meget kortfattet beskrivelse af et meget vigtigt emne. Derfor vil jeg gerne anbefale supplerende læsning f. eks. i følgende bøger: ”Livets brød” af Øivind Andersen, og andagtsbogen ”Dagligt brød” af Carl Fr. Wisløff.

(Andagt af Immanuel Fuglsang, Herning -  Tidliger bragt her:  "Bibelskolen på Fossnes" - Shafan 15-12-15)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline