skrevet
-
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Han kommer igen - Andagt -
Øivind Andersen - "Ved kilden" -

 »Denne Jesus, som er optaget fra jer til Himmelen, han skal komme igen på samme måde, som i har set ham fare til Himmelen.« Ap.G 1,11.

Julens budskab forkynder, at Guds Søn kom til jorden for at frelse os. Men han, som kom, skal også komme igen for at hente sine og oprette riget for Israel. Han skal også komme for at dømme levende og døde.

Hvem er rede til at tage imod ham, når han kommer igen? Da han kom første gang, kom han til sådanne, som ingen havde regnet med, og som ikke gjorde sig særligt gældende blandt menneskene. Alle havde tillid til dem og måtte anerkende deres tro på Guds ord, men man trak alligevel på skuldrene ad dem.

Når jesus kommer igen bliver det på ganske samme måde. Så kommer han også til en lille flok, som ingen regner med, og som ikke magter at gøre sig særligt gældende her i verden. Men også de nyder tillid blandt menneskene for deres tro og gudsfrygt. Alligevel er det nu som dengang, man trækker oftest på skuldrene ad dem.

Hvem er de? 
Det er alle, der har deres trøst i evangeliet om Jesus. Det er dem, der ikke ved noget andet til frelse end Jesus og hans stedfortrædergerning. De er tydeligt beskrevet flere steder i Guds ord. Vi kan pege på et af dem. I Salme 37,40 er der tale om dem, der bliver udfriet fra de ugudelige. Det sker først fuldt ud ved Jesu genkomst. Hvem er det, der sådan bliver udfriet? Svaret lyder i al enkelhed: »Herren hjælper og frier dem, fra de gudløse frier og frelser han dem, thi hos ham har de søgt deres tilflugt.«

Er du en af dem, så er du rede til at tage imod ham, når han kommer igen.

(Af Øivind Andersen "Ved kilden" 28.dec. - Dansk Luthersk Forlag 1978 - Shafan 19-12-15)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline