skrevet
-
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Hemmelig synd
Gudmund Vinskei - "Virkelig Fri"

»Din hånd lå tungt på mig både dag og nat, min livskraft svandt som i sommerens tørke.« Salme 32,4

Der tales så ofte i vore dage om afmagt og åndsfattigdom. At en af grundene til dette er skjulte synder i den enkelte kristens liv og i menigheden, ser vi ganske tydeligt i Guds ord. 

Israel tabte mod fjenden, da forbandet gods var skjult i et af teltene i lejren. Læs om det i Josva 7. David klager over, at livskraften svandt hen, da han skjulte sin synd for Gud. Salme 32. 

Hemmelig synd er det, som et menneske hænger fast i, er bundet af, undskylder på alle måder, bagatelliserer og ikke vil bekende eller bryde med. Hemmelige synder er ofte det, som de gamle kaldte »skødesynder«, synder, som et menneske kæler for og helst ikke vil give slip på. De hænger sammen med svagheder i karakterlivet og specielle fristelser, som et menneske stadig er udsat for. Og de kan ofte blive indfaldsporte for Satan til at føre et menneske ind i falskhed, hykleri og frafald. Synden bliver ikke kaldt ved det rette navn, men kan tvært imod blive udgivet for noget, som er både rosværdigt og nødvendigt. 

Men syndens løn er døden. Den udtørrer livskraften, den gør Den hellige Ånd sorg og fører et menneske bort fra Gud. 

Snyderi, er én af de synder, Guds ord nævner. Snyderi tager altid sigte på egen vinding. Jakob snød i sit eget hjem. Judas snød med de penge, han fik ansvaret for. Bibelen taler om falsk mål og vægt i handel. Ananias og Safira løj for apostelen om de penge, de havde solgt deres hus for. 

Også i dag bliver der snydt i hjemmene mellem børn og forældre. Der bliver snydt i skolen. Der bliver snydt i forretningslivet og i pengesager. Er dette din hemmelige synd, er det da så mærkeligt, at du er bundet af afmagt i dit kristenliv? 

Gud skabte mand og kvinde. Han satte en hellig skillelinje mellem dem. Lad ægtesengen være ren, formaner Guds ord. Seksuallivet hører ægteskabet til. 

Seksuelle synder har stjålet mange menneskers kraft. De levede efter deres lyster i tanker, ord og gerninger. De fyldte deres fantasi og tankeliv med hedenske forestillinger om seksuallivet gennem litteratur, film og meget andet. 

Afholdenhed blev fremstillet som noget gammeldags og umuligt at praktisere både i forlovelsestiden og senere i ægteskabet. Dette førte til konflikter og åndelig nød, som ingen kunne ane, før de stod midt i det. 

Propagandaen for en fri udfoldelse af seksuallivet er blevet til et miljøpres, ikke mindst mod vor ungdom, som fører ikke få også blandt dem, der kalder sig kristne, ind i hemmelige synder. Er du blevet bundet her - du, der læser disse linjer? 

Peter kom til Jesus og spurgte hvor ofte, han skulle tilgive sin broder. Han havde et hjerte, der havde svært ved at tilgive. 
I lignelsen om den ubarmhjertige medtjener fortæller Jesus om, hvordan det gik med ham. Han blev kastet i fængsel, til han betalte alt. Det vil sige, at han aldrig kom ud, for det var umuligt at betale gælden. Sådan, siger Jesus, skal det gå med den, som ikke af hjertet tilgiver sin broder. 

Det kan godt ske, at du havde ret i striden med din broder. Det kan godt ske, at andre har såret dig, trådt på dig, taget arven fra dig, men det er din hemmelige synd, at du ikke af hjertet har tilgivet din bror. 

Det er dit utilgivende sind, som gør dig bitter, svag og binder dig. Det er dette sind, som lægger en afmagts ånd over både hjem og menigheder. 

Er det mon ikke på tide, at du gør som David - bekender din synd? Kald den ved dens rette navn. Træd frem for ham, som ser og ved alt. Sig: Jeg vil bekende min synd for dig og ikke skjule min skyld. Da vil han tage denne syndeskyld bort, løse dig fra din afmagt, give dig din frelsesfryd tilbage og gøre dig til et vidne i sit rige. 

Gå til Jesus, hvem du er, 
ved hans kors er rum. 

(Afsnit fra "Virkelig Fri" af Gudmund Vinskei - Dansk Luthersk Forlag 1973 - Shafan 13-06-15)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline