skrevet
-
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Innta landet!
Johnn Hardang  - Radiopastor - P7 Magasinet nr 1 - 2015

- Da Herrens tjener Moses var død, sa Herren til Josva, Nuns sønn, Moses’ tjener: Moses, min tjener, er død. Gjør deg nå klar til å gå over Jordan, du og hele dette folket, inn i det landet som jeg vil gi Israels barn. Hvert sted dere setter foten på, gir jeg dere, slik jeg sa til Moses. Jos 1,1-3 

- Josva ga da folkets tilsynsmenn denne befalingen: Gå gjennom leiren og si til folket: Gjør i stand reisekost! For om tre dager skal dere gå over Jordan her, for å gå og innta det landet som Herren deres Gud har gitt dere til eiendom. Jos 1,10-11 

Josvas bok i Bibelen er en fantastisk bok. Den er både interessant og lærerik fordi den forteller historien om hvordan Gud førte folket sitt tilbake til det lovede landet. Den Gud som førte israelittene ut av Egypt, var også mektig til å føre dette folket inn i Kana’an. Men ikke bare det. Josvas bok er også viktig fordi den er så full av illustrasjoner på den store frelse Gud har gitt oss i Jesus. 

Josvas bok er en lang bok. Den består av 658 vers fordelt på 24 kapitler. Det er ikke gjort i en håndvending å lese gjennom denne boken, men med et kapittel pr dag klarer du det på mellom tre og fire uker. Er det lenge siden du har lest Josvas bok? Da er det kanskje på tide at du finner den fram igjen, og prøver å lese den fra A til Å. Det er mye vi kan angre på i livet. Men å lese gjennom Josvas bok, er et prosjekt som ingen angrer. 

Det er fremdeles to måter å lese Josvas bok på, også om vi leser den som en illustrasjon på frelsen i Krisus. 

Det vanligste er at vi tenker på Kana’ans land som en illustrasjon på himmelen. Da er tanken denne: Utfrielsen fra Egypt er en illustrasjon på frelsen i Jesus. Ørkenvandringen illustrerer alt det vi kan møte som kristne i verden. Overgangen over Jordan forteller om vårt møte med døden. Og dermed blir Kana’an en illustrasjon på himmelen. Ikke minst i de gamle salmene møter vi det på denne måten. 

Men det er også en annen måte å lese Josvas bok på: Vi kan la Kana’an være som en illustrasjon på det store frelsens område som Gud har ført oss inn på i Jesus. Eller, sagt på en annen måte: All den velsignelsen som Gud har gitt oss i Jesus. 

- Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Ef 1,3 

Velsignelsene er allerede skrevet på vår konto. Men de må tas ut i tro, og omsettes i hverdagslivet. Med dette som bakgrunn blir det i alle fall meningsfylt, det Herren sier til Josva: 

- Innta landet! Hvert sted dere setter foten på, gir jeg dere! Lykke til med gjennomlesningen av Josvas bok! Du har mye spennende i vente

(Andagt af radiopastor, Johnn R. Hardang - PeSju nr.1/2015 - Shafan 20-04-15)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline