skrevet
-
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

På gjennomreise
Johnn Hardang - P7

Vi er kun på gjennomreise, livet er så kort. Men det liv som Jesus gir oss, visner aldri bort 

Det er mer enn femten år siden det skjedde. Og det skjedde under en møteserie på Ågotnes Bedehus på Sotra. En av kveldene hadde vi besøk av Gledesbudet, et musikklag fra Solsvik, som er en av nabobygdene. Det var evangelisk møte, godt med folk, sentral forkynnelse av evangeliet - og altså sang av Gledesbudet fra Solsvik. 

Det er èn ting som sitter fast hos meg etter møtet på Ågotnes denne kvelden. Det er de to siste strofene i en sang som Gledesbudet sang denne kvelden. Ordene lyder slik: 

Vi er kun på gjennomreise, livet er så kort. Men det liv som Jesus gir oss, visner aldri bort 

LIVSREISEN 

Jeg vet om du kjenner denne sangen? Men slik sang i alle fall musikklaget om det å være menneske: Vi er på gjennomreise i denne verden. På veg mot evigheten. 

Transittpassasjerer kaller de det på flyet: Vi skal lande på en eller annen flyplass. Noen passasjerer skal av, andre på. Men før flyet stanser lyder det som regel over høytaleren: Det blir et kort bakkeopphold, og ber vennligst våre transittpassasjerer om å bli sittende. Og stedet på flyplassen der passasjerene må vente hvis en må bytte fly for å nå fram til vårt bestemmelsessted, kalles for transitthallen. Dette er bare et midlertidig stoppested på veg mot det endelige reisemålet. 

Å være menneske er å være transittpassasjer. Vi er på reise mot evigheten. Og denne verden er bare et midlertidig oppholdssted. Vi skal bare bo her noen år. Målet er evigheten. Det er derfor det er så viktig å få et evighetsperspektiv på hverdagen. 

Vi skal ikke være her bestandig. Et menneskeliv går utrolig. Det er derfor det er så viktig å fylle hverdagen med noe godt, og som vil gagne oss for evigheten! 

TIL HJELP PÅ VEGEN 

Å være menneske er altså å være på livsreise: Vi er på veg mot evigheten. Det er derfor Gud har gitt oss Bibelen. Så vi skal ha et vegkart og kan få hjelp til å finne vegen til himmelen. 

Det er derfor Gud har gitt oss bønnen. Så vi skal ha åpne og gode forbindelser med himmelen allerede her på jorden. En åpen linje til han som har lovet å være vår hjelpesmann på himmelveien. 

Og det er derfor Gud har gitt oss det kristne fellesskapet. Så vi skal slippe å være alene på himmelveien. Og så vi kan støtte hverandre, ta vare på de svake og sørge for at ingen blir liggende etter på veien. 

JESUS 

Også Jesus var på gjennomreise i denne verden. Han kom fra himmelen og vendte senere tilbake dit. Også han fikk et kort bakkeopphold: Det ble bare 34 år, så var livet slutt. 

Men Jesus kom til jorden på oppdrag fra sin Far: Han skulle åpne den stengte himmelporten, som var gått i baklås på grunn av synden. I sin død på Golgata åpnet Jesus denne porten, da han betalte vår syndegjeld hos Gud og ga slike som deg og meg en ny mulighet til evig liv. 

- Han måtte da reise gjennom Samaria. Slik står det om Jesus i Joh 4,4. Han måtte, ikke fordi noen tvang han, eller på grunn av goegrafiske forhold. Han måtte fordi et menneske i Samaria var i nød og trengte hjelp på livsvegen. I et vegkryss møttes disse to, Jesus og kvinnen, som begge var på gjennomreise i verden. Her fikk hun ta imot tilgivelsens gave og begynne et helt nytt liv. 

I DAG 

I dag er det deg og meg dette gjelder. For også vi er på gjennomreise i verden. I dag stanser Jesus oss i vegkrysset, og spør: 
- Hva vil du at jeg skal gjøre for deg? 

Ja, for du har vel noe, du også, som du ønsker at Jesus kunne hjelpe deg med?

(Andagt af Johnn Hardang (daglig leder / Radio og TV pastor) på P7 Kristen Riksradio,Norge - Shafan 14-11-15)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline