skrevet
-
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Pladsbytte - PDF - 
Johnn Hardang - "O STORE GUD - LIVSHISTORIER SOM SKAPTE SANG"

Pladsbytte
Jesus, nu knæler jeg her ved dit bord.
Alt lægges frem for dig, tanker og ord.
Al synd, som er i mig,
lægger jeg frem for dig.
:/: Jesus, jeg beder dig:
Tilgiv du mig! :/:
Jesus var uden synd, pletfri og ren.
Han ser mit syndeliv og syndens mén.
Så siger Han til mig:
Jeg bytter plads med dig;
:/: jeg gi'r mit liv, fordi
du skal gå fri. :/:
Tak, Jesus, at du led døden for mig.
Al min retfærdighed har jeg i dig.
Synden tog du på dig,
derved du frelste mig.
:/: Tak, Jesus, tak, fordi
jeg må gå fri. :/:

Tekst: Anne Kristine Haahr, ca 2000,  Melodi: Uffe Andersen, 2001

NYT LIVS FAMILIETRÆF

Sommeren 2008 var en særdeles travel sommer for meg, i alle fall når det gjaldt reisevirksomheten. To uker med teltmøter for bladet Evangelisten - først på Tau i juni og siden på Varhaug i august. Og så ?ere ulike arrangementer også andre steder: En uke på Evangelistens Bibelkonferanse på Framnes i Hardanger, en uke på Bibelkurset på Åkra - og endelig en uke på bibelcamping i Danmark. Et par dager på Evangeliesenterets Sommerstevne på Østerbo i juli ble det også plass til. Travle uker og måneder, selvfølgelig. Men også en rekke strålende muligheter til å forkynne evangeliet om Jesus for nye mennesker. Jeg vil ikke bytte med noen. 

Det var på bibelcamping i Danmark, nærmere bestemt på Nyt Livs Familietræf i Fjellerup på Øst-Jylland, jeg møtte ekteparet Anne Kristine og Evald Haahr. Jeg hadde visst hilst på dem èn gang tidligere, men dette var første gang jeg virkelig ?kk snakke med disse to, og lære dem litt bedre å kjenne. To ?otte kristne mennesker fra Danmark.

Anledningen til at jeg nå ønsket å snakke med Anne Kristine og Evald, var en sang jeg hadde hørt Strengekoret fra Dronninglund synge på et av de første kveldsmøtene under dette Familietreffet. Hvorfor de kalte seg for strengekor, er jeg forresten litt usikker på. De ble nemlig bare akkompagnert av et piano. Men nok om det. Her ble det i alle fall i tilknytning til denne sangen, sagt at hun som hadde skrevet den var til stede i forsamlingen. Og at hun sammen med sin mann ville være med på hele Familietreffet, til tross for en alvorlig kronisk sykdom. Sangen het Plassbyttet. 

LIVSREISEN 

Jeg fant etter hvert fram til hvem disse to var, og en ettermiddag besøkte jeg dem oppe i campingvogna. Mens vi drakk kaffe sammen, ?kk jeg så høre litt av Anne Kristines livshistorie. 

Anne Kristine Haahr ble født i 1944 i byen Horsens på Jylland. Hun ble frelst i 1959, 15 år gammel, og giftet seg høsten 1965 med mannen Evald Begge hadde da, før de giftet seg, hatt en tur til Norge, som elever på hvert sitt tre måneders kurs på Bibelskolen på Fjellhaug i Oslo, Evald i 1963 og Anne Kristine i 1965. 

Lenge fungerte livet normalt og godt. Men på 1990-tallet ble Anne Kristine Haahrs livssituasjon dramatisk forandret. Dagene ble mer og mer preget av sykdom, og i 1995 ?kk hun diagnosen MS. Etter å ha levd med dette i mange år, begynte hun også å streve med symptomer på andre ting. Og i tillegg til å ha MS, ?kk hun i 2007 også diagnosen Alzheimer. 

Anne Kristine har gjennom hele livet vært en lys og glad person. De tøffe sykdomsperiodene har imidlertid også ført med seg en del nedturer, men aldri klart å knekke verken livsmotet eller livsgleden. Smilet sitter fortsatt løst hos Anne Kristine Haahr. 

At det ikke alltid er lett å være syk, legger Anne Kristine Haahr likevel ikke skjul på. l et dikt hun skrev 28.februar i 2001 møter vi en kvinne som kjemper. Jeg vil sitere et par av versene i en bønn som da ble skrevet: 

Gud, jeg råber nu til dig,
jeg kan ikke ?nde vej.
Alt er svært, hva skal jeg gøre?
Kære Jesus, vil du føre
mig ad rette veje frem
til det ny Jerusalem.
Gud jeg råber nu til dig,
hør min bøn og hjelp du mig.
Jesus, lad mig bare være
een af dine minste kære.
Du har vist du elsker mig,
lad mig hvile lidt hos dig.

Slik lyder de to første versene i dette diktet, som i alt består av seks vers. Og det er samme nødrop hele veien: Ropet etter Gud! 

TEKSTFORFATTEREN 

Anne Kristine begynte å skrive dikt for ca 35 år siden. Det begynte med en sang til mannen Evald, i forbindelse med en større familiebegivenhet. Og denne type sanger har det etter hvert blitt mange av. Men utover på 1980-tallet ville hun også prøve seg på dikt med et kristent innhold. Og det første diktet hun ?kk oppleve at det ble satt melodi til, var da et ungdomskor fra Haderslev i Sønder-Jylland fremførte en påskesalme, som Anne Kristine Haahr hadde skrevet og deklamert året før. Dirigenten for dette koret, Harriet Hørning, som satte melodi til dette ene diktet, har også gitt tonefølge til flere av Anne Kristine Haahrs nydelige dikt. 

Den viktigste perioden for Anne Kristine Haahr som tekstforfatter, kom de første årene etter at hun hadde fått diagnosen MS. l løpet av en tiårsperiode skrev hun ca femti sangtekster, men er i dag ikke helt sikker på hvor mange av dem det er satt melodi til. Etter at hun ?kk diagnosen Alzheimer, har hun imidlertid ikke vært i stand til å skrive et ord. Nå er drømmen å få gitt ut en cd med noen av de diktene det er satt melodi til. 

Sangen om Plassbyttet er nok den av Anne Kristine Haahrs sanger som til nå er blitt best kjent. Kanskje også den som kommer til å leve lengst. Sangen er enkel og varm, og gir en strålende framstilling av det som skjer når en synder får oppleve "det salige byttet". Altså: Bytter plass med Jesus! Tanken er denne: Jesus ble behandlet som om han var meg, for at jeg skulle få den behandlingen bare han hadde fortjent. Jesus tok min plass. Jeg ?kk hans.

«Ham som ikke visste av synd, han ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle bli rettferdige for Gud.» Slik skriver Paulus det i 2 Kor 5,21. Og hva skriver han om? Plassbyttet!

Om bakgrunnen for denne sangen forteller Anne Kristine Haahr følgende: 
Det var en kveld da vi skulle ha vært på bibelgruppe, både Evald og jeg. Men denne kvelden orket jeg ikke å gå, på grumn av sykdommen. Så Evald måtte dra alene. Men denne kvelden, der jeg satt alene ved kjøkkenbordet, møtte Jesus meg. Og jeg ?kk skrive ned noe av det han da møtte meg med. Jeg skrev det som en bønn. Og da Evald kom hjem ca tre timer senere, var hele diktet ferdig. En god stund senere satte en god venn og medarbeider, Uffe Andersen, melodi til dette diktet. Det var i 2001. Og slik ble diktet til en sang, som altså i dag kalles Plassbyttet. 

Så langt Anne Kristine Haahr, og sangen om Plassbyttet.

Jeg har hørt Sveinung Kristiansen, solisten i F lekkerøy Sangkamerater, synge denne sangen. Ellers vet jeg ikke om noen andre i Norge som har sunget sangen om Plassbyttet. Men skulle jeg sette ord på et personlig ønske, så måtte det være at dette ble en brukssang også her i Norge. Og jeg skal sannelig også selv være med og gjøre mitt. For dette er en sang som både fortjener å bli kjent og brukt, også hos oss her i Norge. Den passer godt for solister, og den fungerer også godt som forsamlingssang. I november 2008 hadde Ole Abel Sveen og jeg en evangelisk møteserie i Fjell-ly-hallen, Midthordland Indremisjons storstue på Møvik i Fjell kommune. Der brukte vi sangen om plassbyttet som fellessang hver eneste kveld. Også det fungerte utrolig godt. 

Møtet med Anne Kristine og Evald Haahr ble et av høydepunktene for meg personlig på Familietreffet i Danmark i 2008. Og det å få møte sangen om plassbyttet - ja, det var som å få del i en dyrebar skatt.

(Afsnit fra "O STORE GUD - LIVSHISTORIER SOM SKAPTR SANG" AF Johnn Hardang, radiopastor PeSju - Sambåndet Forlag 2010 - med forfatterens tilladelse - Shafan 22-07-15)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline