skrevet
-
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

ALLE-HELGENS-UGEN - Andagt
Ole Hallesby - "Daglig Fornyelse"

”Derefter saa jeg, og se, en stor Skare, som ingen kan tælle, af alle Folkeslag og Stammer og Folk og Tungemaal, som stod for Tronen og for Lammet, iført lange, hvide Klæder og med Palmegrene i deres Hænder." Joh.Aab.1,9. 

Det er Alle-Helgens Dag. 

Guds stridende Kirke vender i Dag sine Øjne op mod den triumferende. Vi takker Gud for dem, som har sejret og har Palmegrenen i deres Haand. Vi har vist alle nogle af vore kære der oppe. Og vi takker Gud for dem, selv om Takken blandes med Taarer. 

Og vi takker Gud, fordi Skaren er saa stor, at ingen kan tælle dem. Vi er ikke vant til saa store Tal. Paa denne Jord er vi altid den lille Flok. Først naar vi samles fra alle Tider og alle Slægter, faar vi den store hvide Flok at se, som tusind Bjerge fuld af Sne. 

De er alle færdige med den store Trængsel. 

Men vi er ikke færdige. Og i Dag vil Herren trøste sine trætte Vandringsmænd. Salige er I, som græder, for I skal le! siger han. Salige er de, som er paa Vej til det evige Gæstebud, selv om Vejen er smal og stejl, og Tornene stikker? 

Salig er du, som er elsket af Gud, selv om Menneskene smiler og spotter og forfølger dig. De der oppe har lidt som du. 

”Her gik de under stor Foragt, 
men se dem nu i deres Pragt! - -
Sandt er det, i saa mangen Nød 
tit Taarestrøm paa Kinden flød.“ 

Trætte Ven! Sæt dig nu lidt paa Vejens Kant og hvil dit trætte Hjerte. Se op! Og tak din Frelser, som banede Vejen for dig med sit Blod. Han glæder sig over hvert Skridt, du tager. Og venter paa den Stund, da du lukker dit Øje her for at slaa det op til evig Undren i Guds Himmel. 

Aa, Gud ske Lov!

(Fra andagtsbogen "Daglig Fornyelse" af Ole Hallesby - Lohses Forlag 1935 - Shafan 05-11-16)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline