skrevet
-
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

DE FIRE F-ENE
Johnn R. Hardang - P7 Kristen Riksradio

Hva kan vel dette være? 

Slik spurte de hverandre, de som var samlet i Jerusalem på pinsedag. Og det er ikke rart de spør. For dette som de nå er vitne til, det hadde de aldri tidligere opplevd maken til. Og fremdeles er det mange som spør: - Hva kan vel dette være? Fremdeles er det så mange spørsmål omkring dette med pinse. Det er på en måte enklere å forholde seg til jul og påske: Et barn i en krybbe. En mann på et kors. 

Men pinse - hva er dette for noe? Jo, svaret finner vi i budskapet om De fire F-ene: 

Den første F-en handler om FORKYNNELSEN. 

Det var jo slik tre tusen mennesker ble frelst på pinsedag: De fikk høre forkynnelsen av Jesus! Hovedkapitlet i Bibelens budskap om pinsen er Apgj 2. Og den største delen av dette kapitlet er gjengivelsen av Peters pinsepreken. Uten denne prekenen hadde aldri tre tusen mennesker blitt frelst på samme dag. Og det er fremdeles slik, at skal mennesker bli frelst – ja, så skjer det ved den samme forkynnelsen. 

Pinsens oppdrag er at evangeliet må forkynnes for alle mennesker på deres egen dialekt. Så de forstår det. Og så de kan ta imot det. Det var dette som skjedde i Jerusalem. Og det er dette som har skjedd i de to tusen årene som siden har gått. Men skal vi fortsatt lykkes, trenger vi mer enn menneskeord og menneskekraft. Vi trenger å få høre evangeliet om Jesus, forkynt i Den Hellige Ånds lys og kraft! 

Den andre F-en handler om FORSONINGEN. 

Altså budskapet om hva Gud har gjort for oss i Jesus! På pinsedag sa folk: 

Vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk! De registrerte ikke bare at noen talte, Di hørte også hva de talte om: De fikk høre forsoningens budskap, Dette budskapet har to sider. Det handler om hva Gud har gjort for oss i Jesus: Han har forsonet verden med seg selv. Fra Guds side er altså alt lagt til rette for et forlik mellom Gud og mennesker. Men dette forliket må godkjennes av begge parter. Også vi mennesker må akseptere Jesu død og oppstandelse. Derfor sier Bibelen: La deg forlike med Gud! 

Den tredje F-en handler om FORSAMLINGEN. 

Resultatet av forsoningens budskap var at den kristne forsamlingen ble født. Det nye fellesskapet mellom alle nye kristne. Ser du ringene i vannet? Forkynnelse skapte forsoning. Og forsoning skapte forsamling. Og hele veien er det Den Hellige Ånd som gjør verket. Uten Den Hellige Ånds kraft hadde apostlenes forkynnelse ikke blitt mer enn menneskeord. Uten Den Hellige Ånds veiledning hadde aldri noe menneske fått øye på Jesus. Uten Den Hellige Ånds virksomhet hadde aldri en kristen forsamling blitt født. Og uten Den Hellige Ånds hjelp hadde aldri denne forsamlingen fortsatt med å vokse og utbre seg. 

Den fjerde F-en forteller om FORFØLGELSE. 

Nå står det ingenting om forfølgelse i Apgj 2. Men vi skal ikke vente lenge: Allerede i Apgj 3 får vi se at den som vil leve gudfryktig i denne verden, skal bli forfulgt. Den som vil ha med Jesus å gjøre, må forberede seg både på forfølgelser og trengsler. Men så skjer altså det utrolige: Den kristne forsamlingen bukker ikke under på grunn av motstand og forfølgelse. Snarere tvert imot. Det kristne fellesskapet vokser ved Den Hellige Ånds kraft, både i styrke og i antall. 

Dette er pinsens budskap i en sum: Det handler om de fire F-ene! Og dette er pinsen utfordring: Lytt til forkynnelsen. Hvil i forsoningen. Gå inn i forsamlingen. Og forbered deg på forfølgelsen.

(DE FIRE F-ENE Ukens andakt - Uke 19 - af Johnn R. Hardang - P7 Kristen Riksradio - Shafan 14-05-16)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline