skrevet
-
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen  Åp 3,8.
Johnn Hardang - P7 Kristen Riksradio

Slik leser vi det i Bibelens siste bok, Johannes Åpenbaring. I Sendebrevet til menigheten i Filadelfia.
Den gangen gjaldt det dem. I dag gjelder det deg og meg.

Men det er fortsatt Gud som taler. Han som elsker alle mennesker, og som ikke har noe større ønske enn å berike våre liv med sin velsignelse. Gud vil oss bare godt. Det er derfor han her taler slik han her gjør:
- Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør!

Vi er på veg inn i et nytt år. Bak oss ligger 2015. Gjennomlevd. Velbrukt - eller kanskje misbrukt? Foran oss ligger 2016. Ubrukt. Og med muligheter til det største og det beste.

Det er forskjellige slags dører dette handler om:

Gud har åpnet en frelsesdør for deg og meg. I Jesus.

En dør inn til barnekår hos Gud. Til fred med Gud i en god samvittighet. Og til det evige livet, et liv som aldri kan dø. Og ingen kan lukke den igjen.

Hvem som helst kan bli frelst
Som til Gud seg vender
Dette bud Herren Gud
Ut i verden sender   

Hva med deg som leser dette? Har du gått inn gjennom Guds frelsesdør? Er du et frelst menneske? Eller står du enda utenfor det hele? Ufrelst. Fortapt. Uten framtid og håp.
I dag sier Gud det til deg:
- Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen.
Du kan bli frelst. I dag.

Gud har åpnet en dør for deg som har det vanskelig.

Du synes kanskje alt er stengt. Du føler deg helt utenfor. Eller kanskje innestengt og innelåst. Men stengte dører er ikke stengt for Gud. Han baner vegen der veg ikke er, sier den gamle sangen.
Problemer og vanskeligheter. Vanskelig tider. Dette var de vel kjent med i Filadelfia, den første menigheten som fikk lese disse ordene fra Jesus. Forfølgelser for Jesu navns skyld, lidelse og smerte, var hverdagskost i denne byen. Likevel kaltes byen ”porten mot øst”. Byen med de åpne dørene. Problemer og vanskeligheter hadde ikke stengt mulighetene for liv og vekst, framtid og håp.

Gud har åpnet en dør for deg som vil tjene Jesus.

I Filadelfia opplevde de det samme som apostelen Paulus mange ganger fikk oppleve. Gud gikk foran han - og åpnet dørene:
- Da jeg kom til Troas for å forkynne Kristi evangelium, var det åpnet en dør for meg i Herren. 2 Kor 2,12
Paulus trodde han var den første som kom til Troas med evangeliet. Men han var den andre. Herren hadde vært der før han. Motstandere var det nok av. Men å stenge for den gjerningen Gud hadde kalt Paulus til, maktet de ikke:
- I Efesus blir jeg til pinse. For en dør er blitt åpnet for meg, stor og virksom, og det er mange motstandere. 1 Kor 16,8-9
Og så avhengig var Paulus av Guds åpnede dører, at når han skulle be om en eneste ting – ja, så var det dette:
- Be også for oss, at Gud vil åpne en dør for Ordet, så vi kan forkynne Kristi hemmelighet. Kol 4,3

Gud åpner en dør for oss når vi en dag skal forlate dette livet.

En og annen av oss skal forlate denne verden i 2016. Så viktig det er at vi da kjenner disse ordene av Jesus:
- Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør.
Ellers som det står i Åpb 4,1:
- Deretter så jeg – og se, en dør var åpnet i himmelen.
Bare den som kjenner Jesus-døren kan da reise trygt.

Hvor salig da den, som når alt farer hen
Har Jesus og himlen igjen

( Andagt på P7 - af Radio og TV pastor Johnn Hardang - Shafan 14-01-16)


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline