skrevet
-
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

I Kristus  - PDF
Ludvig Hope - "Hjelp til Fred"

Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Rom 8,1

Her er mange mennesker som søker Gud med det ene store ønske: Å bli frelst. Men det ser ikke ut til å lykkes for dem. Grunnen til at du blir gående og lete uten å finne, er ikke den at du ikke søker ærlig, heller ikke at du tviler på det Jesus har gjort, men det som er så vanskelig å få klart, er om du ved en levende tro eier Jesus. 

Du er i grunnen viss på at det Jesus har gjort, er fullt nok til frelse både for deg og for alle de andre. Feilen ligger ikke i ham, den ligger hos deg. Der er det rett, men med meg er det ikke rett. 

Her er mange som ser stort på Jesus, og som tror at han er fullt nok til frelse. Når de allikevel ikke tør tro at de er Guds barn, så er det fordi de ikke vet om de er i Kristus Jesus. Og i grunnen er det dette som er det avgjørende for oss. Hva hjelp er det for deg eller meg at Jesus har gjort alt, når vi ikke har funnet ham og eier ham som vår? 

Heller ikke en kristen som engang fant ham, kan bli ferdig med dette spørsmål. Det er som en revisjon vi atter og atter må ha på vårt livs regnskapsbok, som en kjølhaling på vårt livs skute for å holde bunnen ren. 

Hva er det å være i Kristus? 
Svaret kan vel formes på forskjellig vis. Vi kan si at den som tror, den som blir drevet av Guds Ånd, den som ved Åndens kraft er frigjort fra syndens og dødens lov, han er i Kristus. 

Men alt dette hjelper oss ikke når vi møter storm og mørke på livsens hav, og når bølge på bølge bryter over vår livsbåt. I slike tider våkner spørsmålet: Tror jeg? Blir jeg drevet av Guds Ånd? Er jeg frigjort fra syndens og dødens lov? Vitner Guds Ånd med min ånd at jeg er Guds barn? 

Kan du da alltid svare? 
Jeg kan ikke. 

Men i slike tider har det steget fram for meg et nytt spørsmål, og det svar jeg da har kunnet gi, har løst meg og gjort meg glad. Og det samme spørsmål vil jeg gi til deg, du som ikke kan bli klar over om du er i Kristus eller ei. 

Hva spørsmål er det? 
Jo, det er dette: Kan du være av med Jesus? Kan du l e v e foruten ham? 

Jeg mener ikke om du kan være ham foruten i snakk, på møte, i kirken eller i din tanke. Men kan du være foruten ham, i ditt indre menneske? Kan du leve uten ham? 

På dette spørsmål kan alle kristne svare: Nei, det kan jeg ikke! 

Hvorledes det er, til Jesus må du gå, i glede, i sorg, når du tror ognår du tviler, når du synes alt er forbi, og når alt synes å være klar dag. Når du kjenner vondt eller godt, når du kjenner deg varm eller kold. Der hos Jesus, der må du være, der klager du, der gråter du, der legger du fram alt det som er tungt og sårt, syndig, feilgjort og forsømt. Ja, om du ikke våger å tro deg som et Guds barn, til Jesus må du likevel.  

Ikke fordi du skal, men fordi du ikke kan la det være. 

Lever du slik sammen med Jesus? 
Kan du svare ja her, da er du en av de lykkelige som er i Kristus, som også har løftet over ditt liv at du er frikjent og frelst. Den trøst har du rett til â holde fast ved. 

Lev da ditt liv ved Guds hjerte, 
Hvil deg i Frelserens favn, 
Ingen som han kjenner smerte, 
Ingen som han kjenner savn. 

(Afsnit fra "Hjelp til Fred" af Ludvig Hope - Lundes Forlag  1945 - Shafan 13-01-16)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline