skrevet
-
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Jesus Kristus kommer snart igjen
Eivind Gjerde - Bibelsk Tro nr.1/2016


Vi er allerede kommet godt i gang med det nye året. Året som ligger fremfor kan bli et svært spennende år. Det store spørsmålet er om Jesus Kristus kommer igjen dette året. En levende kristen har denne forventningen i sitt hjerte. Kanskje får jeg møte min Frelser og Herre åsyn til åsyn om ikke lenge. Det hadde vært ufattelig stort. 

For en tid tilbake sa en god broder nettopp dette til meg at Jesus kommer snart igjen, og så la han til: «Du må ikke sovne». Denne kristne broderen sa det på en slik omsorgsfull og god måte at jeg kjente varmen fra formaningen hans. Vi må våge å ha denne kristne og kjærlige omsorgen for hverandre. Jeg syntes det var stort å få oppleve en slik formaning. Det er så sjelden at noen våger å snakke så direkte til deg. Dessverre er det slik. Bibelen sier at vi skal formane hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av oss skal forherdes av syndens svik (Heb 3,13). 

Vi må ikke sovne i åndelig søvn og død nå når Jesus kommer igjen. Vi må ha olje på lampene våre. Vi må være åndelig våkne og rede til å ta imot ham når han kommer til frelse for dem som venter på han (Heb 9,28). 

Mange mennesker har gått inn i 2016 med en grunnleggende utrygghet i sitt indre. Det er så mye som har gått galt både privat og med den store verden der ute. Mange, ja nær sagt hele verden, er nervøs for utviklingen av klimaet. Utslippene av karbondioksidgass (CO2) må ned, er den store politiske parolen. I den forbindelse kom en verdensomspennende klimagassavtale på plass i Paris like før jul. Mange pustet nok ut et lettelsens sukk. Nå er det er visst håp for verdens framtid og bestående, tenkte nok mange. Vi som leser vår Bibel og vet hva som står i den, vet inderlig godt at menneskehetens strev med å berge seg selv og verden ikke vil nytte. Verden vil gå sin skjeve gang mot dom og undergang. Verden er blitt en forretning som ikke lønner seg, som en kjent kristenleder uttalte det. Vi som tror på Jesus Kristus venter derimot på en ny himmel og en ny jord der rettferdighet bor. Der skal vi alltid få være sammen med vår Gud og Far og Jesus Kristus vår bror: ”Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud” (Åp 21,1-3). 

I ventetiden skal vi selvsagt prøve å ta vare på den kloden som Gud har satt oss som visekonger i. Vi skal forvalte verden på hans vegne. Dette kulturoppdraget fikk vi allerede ved skapelsen (1 M 1,26-31), men på grunn av syndens makt og Satans forførelse, har vi mislykket totalt med dette. Verden blir mer og mer ødelagt på grunn av vår grådighet, luksus og nytelsessyke.

Det viktigste for en kristen i en verden som er i oppløsning, er ikke å berge verden. Det nytter ikke uansett. Det viktigste for en kristen er å vinne mennesker for Jesus Kristus: ”Da vi altså kjenner frykten for Herren, søker vi å vinne mennesker” (2 Kor 5,11a). 

Misjonsoppdraget må brenne i våre hjerter. Evangeliet om Jesus Kristus må ut til flere. Vi skal få bruke ventetiden på best mulig måte, nemlig ved å spre budskapet om den fullbrakte frelsen i Jesus Kristus gjennom alle mulige kanaler. Samtidig som du venter på Herren Jesu Kristi komme, skal du søke å vinne mennesker for Guds rike. 

Det paradoksale med å leve i den siste tid, er at det vil skje et åndelig forfall og frafall, kombinert med vekkelse. Jesus Kristus har uttrykkelig sagt at budskapet om ham skal komme ut over hele jorderiket: ”Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme” (Mat 24,14). 

For en kristen gjelder det å ha rett fokus i en tid som vår. Det er tusen ting som kan fange og binde vår oppmerksomhet. Tidens mørke og forderv kan infiltrere vårt hjerte og sinn. Vi må derfor ikke la Djevelen få rom. Jesus Kristus skal derimot få stor plass. Vårt sinn skal få være rettet mot ham. Da kan vi midt i all bedrøvelse være jublende glade. 

La ikke de mørke sykene i horisonten få binde deg i pessimisme og mismot. Det skjer bare det som Bibelen har forutsagt skal skje. Når endetidstegnene åpenbares tydeligere og tydelige for oss, skal vi tvert imot glede oss. Dette er fødselsveene. Vår forløsning stunder til: ”Og det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenning bruser. Mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som skal komme over jorden. For himmelens krefter skal rokkes. Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet. Men når dette begynner å skje, sa rett dere opp og løft hodet! For deres forløsning stunder til” (Luk 21,25-28).

(Af Eivind Gjerde - Bibelsk Tro 2016 nr 1 -  Shafan 13-02-16)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline