skrevet
-
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Stillhetens rom - PDF
Hans Erik Nissen - Bibelsk Tro nr.1/2005

Dette er dagen som Herren har gjort! 

Hver eneste dag gir Gud deg en ny dag - en dag da hans åsyn lyser over deg. Gud gir deg ikke bare dagen. Han gir også velsignelsen. Velsignet er du når du kommer til ditt arbeid. Velsignet er du mens du utfører det. Velsignet er du i samvær med kollegaer. Velsignet er du i de mange oppgaver i heimen. 

I dag får du lov å tale med Gud mange ganger. Hvilken lykke er det ikke at du fra morgen til kveld har en direkte linje til himmelen! Du trenger ikke å la en bekymring bli en time gammel, før du har kastet den på din allmektige Far. Så er ansvaret hans, og tryggheten, gleden og frimodigheten er din. 

Jo mer du bruker denne linjen, desto større pris vil du sette på den. Mens Jimmy Carter var USA's president, ble han spurt hvor mange ganger han ba hver dag. Det kunne han ikke si noe tall på, men han var sikker på at det var mer enn 25. 

Hvor velsignede disse øyeblikkskontakter med din himmelske Far enn er, kan de aldri erstatte ditt møte med ham i det stillhetens rom som Jesus peker på, når han sier: ”Gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør, og be”. 

Ditt lønnkammer 

Det er underlig at Jesus taler om lønnkammeret. Mange av dem som Jesus talte til i sin samtid, hadde ikke noe eget kammer som var deres. Fattigdom var utbredt, husene var små, og man bodde tett sammen. Men et lønnkammer kan være så mangt. For Jesus selv var det blant annet ørkenen, fjellene, og tre steinkast fra disiplene i Getsemane hage. 

Under en av mine møtereiser møtte jeg en travel husmor med mann, barn og lønnet arbeid. Hun fortalte meg at når hennes mann og barna hadde forlatt heimen, var det noen minutter før hun selv skulle av sted på arbeid. Disse minuttene brukte hun ikke til å rydde opp, men hun lot kj økkenbordet være hennes lønnkammer. Langt fra alle har en slik mulighet, men for de ?este av oss er det slik at det finnes en stol i et rom hvor vi kan være alene, lytte til vår Far og tale med ham. 

I denne sammenhengen er det viktig å være klar over at barn og ektefelle ikke har krav på deg hele tiden fra du kommer inn døra til du går ut av den igjen. Jesus har det også, ja, han ser fram til å være sammen med deg. 

Gå inn 

Du kan lese disse ord, si ja og føle deg oppbygget, uten at det får følger for deg. Sinnet føler en befrielse når den rette avgjørelse er tatt, men det betyr ikke det samme som at beslutningen blir ført ut i livet. Det er et farlig trekk ved den menneskelige psyke. Vi kan bli ført inn i en fromhetens fantasiverden, hvor vakre såpebobler reflekterer vidunderlige farger, men de brister og etterlater oss med en trist følelse av tomhet. 

Derfor sier Jesus: Gå inn i ditt lønnkammer. Ved å gjøre det bryter du den onde, ulykksalige spiral av beslutninger og gode forsetter som aldri føres ut i livet. 

Legg merke til at Jesus ikke har sagt hvor lenge du skal være i stillhetens rom. Er du der ti minutter hver dag, blir det til godt 60 timer på et år. Du kan neppe være i tvil om at 60 timer for Guds ansikt i bønn og stillhet for ham har avgjørende betydning. 

Et gammelt visdomsord sier at når du sår en handling, vil du høste en vane. Kommer du ut av den, så sørg for å komme raskt inn i den igjen. Det skjer ved at du går inn i ditt lønnkammer hver dag. 

Lukk din dør 

Så vanskelig det er! Ikke å gjøre det i bokstavelig forstand, men å holde alle uvedkommende tanker ute. Det er en stor hjelp å be med Bibelens ord. Gjør dine kjæreste bibelsteder til bønn, og du vil erfare at nye steder legges til. Det skjer noe i løpet av 60 timer sammen med Jesus. La være med stadig å ta din åndelige temperatur og spørre: Får jeg noe ut av det? Jeg kan gi deg svaret: Ingen søker Gud forgjeves. 

Så har Gud også gitt oss en vilje. Det er ikke uten betydning at du møter alle uvedkommende tanker og innfall med et: Nei! Ikke nå! Jeg er opptatt! Jeg taler med Gud! 

Be 

”En liten stund med Jesus, å hvor den jevner altl” I vår nåværende sangbok [både på norsk og på dansk] er det forandret til: ”En stille stund hos Jesus ...” Det er et tap - ikke fordi en stille ikke også er god, men det er så viktig å få sagt: Forakt ikke samværet med Jesus, selv om det bare blir en liten stund. Det finnes nemlig mange som gjør det, og det er sørgelig. De regner ikke det å være sammen med Jesus et øyeblikk for å være noe stort. Skal de være sammen med ham, så skal det være en lang tid. Resultatet blir at de alt for sjelden taler med deres Frelser og lytter til ham. 

Det er så viktig å understreke det: En liten stund hos ham bringer velsignelsen inn over deg. Derfor ber Lina Sandell om at hun ofte må få ”en liten stund med Jesus i hjemmets stille vrå”. Hun hadde erfart at det jevner alt. Ikke i det ytre, men inne i hjertet. Et nytt lys kastes inn over hele livet. 

Her har ikke minst takkebønnen en avgjørende betydning. Takk Gud for at han kjenner alle ting. Alt er i hans hånd, og hans hånd er i alle ting. Ingenting er umulig for ham. Han sa en gang: ”Bli lysl” - og det ble lys. De ordene har han ikke sagt for siste gang. Heller ikke i ditt liv, i dine vanskeligheter og kamper. 

Lønnen 

Et Guds barn får en lønn så stor at vi må undre oss. Han får alt det som Jesus har fortjent for ham. Hele den himmelske verdens åndelige velsignelse er hans. I sannhet: Han har fullt opp, hans beger flyter over. Når det forholder seg slik, skulle man kanskje tenke at det ikke var mer å si. Men Bibelen har mer å si. Det tales også om spesiell slags lønn. Det gjelder for eksempel i forbindelse med bønn. En liten stund hos Jesus fører deg inn i et forhold til ham som du ellers ikke ville ha kommet inn i. Du føres inn i hans fortrolighet. Jesus åpenbarer seg for deg på en dypere og rikere måte, så du føres inn i et inderligere og dypere kjennskap til ham. Du erfarer at han deler både ditt og sitt eget liv med deg. Du blir rikere på erfaring, og merker hvor velsignet godt det er å høre Jesus til. Hans løfter blir rike, og dine øyne åpnes for de mange bønnesvar han gir deg. 

Mer og mer går det opp for deg: Jeg lever under en åpen himmel. Alle Guds utallige velgjerninger mot deg får din takk til å strømme over. Og når Gud slår deg med tunge slag, så er han like fullt din Far. Han kan skjule seg, men hans vrede varer et øyeblikk - hans nåde derimot varer evig. Derfor: 

”Gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dølç og be til din Far som er i lønndom. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg”. 

(Af Hans Erik Nissen - Bibelsk Tro nr 1 2005 - Shafan 05-08-16)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline