skrevet
-
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Der er en Gud í himlen
Hans Erik Nissen - Ét er nødvendigt

Der er en Gud í himlen. Dan 2,28 

Det er ikke alene vantroens børn, som glemmer det. Også Guds børn kan leve og tænke, som om der ikke er nogen Gud i Himlen. 

Ser du alt, hvad du møder, i lyset af, at der er en Gud i Himlen? Er du klar over, at det ikke er tilfældighederne, som råder? Er det gået op for dig, at bag alt det ydre har en kristen kun med Gud at gøre? 

Det gør ondt at blive tugtet. Sker det gennem andre mennesker, føles det ofte uretfærdigt. Men du må ikke standse ved det, dine øjne kan se, og din forstand kan forstå. Du må se ind bag tingene. 
Der er en Gud i Himlen. 

Når et Guds barn tugtes, er det Gud, der tugter. Herren vil, at du skal bøje dig for ham og modtage tugten af hans hånd. Herren ønsker at få dig i tale på ny. Derfor lægger han sin hånd tungt på dig. Han gør det ikke i vrede. Guds tugt er et udslag af hans kærlighed. 

Midt i al modgang og nød er der en vidunderlig trøst i ordene: Der er en Gud i Himlen. 

Herren kan føre dig ud af hvilken trængsel, du end er kommet ind i. Hører du ham til, vil han gøre det. Herren er din hyrde. Det er kun godhed og troskab, der følger dig, så længe du lever. 

I anfægtelsens mørke kan du ikke se, at der er en Gud i Himlen. Du ser kun mørke, tunge skyer over dig. Men bag dem er Herren. En dag forsvinder skyerne. Det sørger Herren for. Der er en Gud i Himlen, og han udfrier af al nød. 

Du må løfte dit sind mod Herren. Du må standse over for hans vældige magt. Den har han bestandig brugt til frelse for dem, der hører ham til. Gud vil gøre det igen. Han vil se til dig. Han vil gribe ind, hvor sort det end ser ud. 

Snart kommer den dag, hvor du med glæde og jubel skal råbe: Der er en Gud i Himlen! 

Der er en skare på jord, som hver dag priser Gud med disse ord. De skal råbe det samme i Himlen. Lykkelig er du, hvis du er med i den skare. 

(Fra andagtsbogen - Èt er nødvendigt -20.juni - af Hans Erik Nissen - LogusMedia 2008 - Shafan 19-08-17)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline