skrevet
-
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Det sande vintræ - Andagt
Øivind Andersen - "Ved Kilden"

 12. juni
»Jeg er det sande vintræ, og min Fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den tager han bort.« Joh 15,1-2

Jesus beskriver forholdet mellem ham og hans troende i en billedtale om vintræet og grenene. Gartneren, der arbejder med træet og grenene, er Faderen i Himmelen. 

Jesus begynder med at tale om grene på ham, som ikke bærer frugt. Den slags må altså findes. De bliver fjernet af Faderen i Himmelen. 

Hvad årsagen er til, at man kan være gren og ikke bære frugt, taler Jesus om i vers 6: »Hvis nogen ikke bliver i mig, kastes han ud som en gren og visner; man samler dem og kaster dem i ilden, og de brændes.«

Dette viser, at det kan lade sig gøre at være en bekendende kristen, en der har haft liv i Gud, men har mistet livet og alligevel fortsætter med at bekende sig som kristen. 

Det er kun en, der skaber frugt: Gud selv. 
Mennesker kan ikke skabe frugt. De kan producere og frembringe produkter, men der er himmelvid forskel på frugt og produkter. Det gælder også på kristenlivets område. Det kan lade sig gøre at være en produktiv kristen uden at bære frugt. En kristen kan stå i aktivt arbejde, han kan tale, skrive bøger, kort sagt være netop det, man kan kalde en produktiv kristen, uden at bære frugt. Det er farligt at forveksle disse ting. 

Det ligger nær at tro, at en meget produktiv kristen også må have en meget stor betydning i Guds rige. Men sandheden kan være, at han med sin produktivitet netop lukker af for Gud. En sådan produktiv kristen er ikke til hjælp for nogen. Den dag kommer, siger Jesus, da Gud fjerner ham. 

Dette ord må vi som kristne tage op til selvprøvelse. Når Jesus advarer os, er det, fordi han ikke vil have, at vi skal blive grene, som Gud må fjerne. 
Lad derfor dette ord drive dig ind for Guds ansigt. 

13. juni 
»Hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt.« Joh 15,2. 

De grene på et vintræ, der ikke bærer frugt, vokser stærkt og ser ofte kraftige ud, medens de grene, der bærer frugt, er vældigt beskåret og ofte ser svage ud. Hos dem er det ikke grenene, men frugten der vokser. 

Det er dette billede, Jesus bruger her. Den gren på ham, der bærer frugt, bliver renset af Faderen, for at den skal bære mere frugt. Når gartneren beskærer vintræet, ser det ligefrem ubarmhjertigt ud, som han reducerer grenene. Sådan kan det også se ud, når Gud renser en kristen. 

Gud er ikke interesseret i, at vi skal udfolde os som kristne. Al vor produktivitet betyder intet for ham, hvis den da ikke er et udslag af, at en kristen bærer frugt. Det er frugten, Herren vil have frem, ikke os. 

Hvad er frugten? 
Egentlig kan der svares med et eneste ord: Jesus! Det fremgår tydeligt af denne billedtale. 

Men vi har også ord, som klart og tydeligt siger, hvad frugt er: Kærlighed, glæde, fred, langmodighed, mildhed, godhed, trofasthed, sagtmodighed, afholdenhed. Gal 5,22. Her beskrives et sindelag, dog ikke vort medfødte sindelag, men derimod det sind, der kun findes i Jesus selv. Og det sind kommer ind i os, når det sind, som er i ham, får lov at være og herske i os. Fil 2,5

Den kærlighed, der her er tale om, er Guds egen kærlighed - den Gud viste os, da han sendte sin egen Søn til verden - og »som er udgydt i vore hjerter ved Helligånden, som blev os givet.« Rom 5,5. En kristen, der bærer frugt, møder sine medmennesker med denne kærlighed. Der følger en forunderlig velsignelse med den, og menneskene må takke Gud for en sådan kristen. 

På sådanne kristne opfyldes Jesu ord om, at mennesker takker Gud for dem. Matt 5,16.

(Andagt 12.og13.juni fra "Ved Kilden" af Øivind Andersen - Dansk Luthersk Forlag 1978 - Shafan 27-05-17)


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline