skrevet
-
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

HVEM ER SOM GUD?
Johnn R. Hardang -  P7 KRISTEN RIKSRADIO

- Profeten Mikas Bok

Profeten Mikas Bok er den sjette i rekken av de tolv ”små” profetene i Det Gamle Testamente. Skriftet består av 105 vers, fordelt på sju kapitler. Og det tar deg seksten minutter og tjue sekunder å lese gjennom hele boken dersom du leser det som et vanlig brev. 

Navnet Mika er en forkortet utgave av Mikael. Og navnet betyr: Hvem er som Gud? Dette er også bokens hovedtema. I kap 7,18-19 leser vi det slik: 

- Hvem er en Gud som du, en Gud som tar bort misgjerning og går overtredelse forbi for dem som er tilbake av hans arv? Han holder ikke til evig tid fast ved sin vrede, for han har lyst til miskunnhet. Han skal igjen forbarme seg over oss, han skal trå våre misgjerninger under føtter. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp. 
Disse ordene avslutter Mikas Bok: Hvem er som Gud? Hvem kan tilgi synd som Han? Det kan ingen! 

Profeten Mikas Bok består av tre hoveddeler: Kap 1-2. Kap 3-5. Kap 6-7. Og alle de tre delene er bygget opp på samme måten: Først sterke og alvorlige domsord. Så varme og gode trøsteord. Gud er både god og streng. Slik er gudsbildet i Profeten Mikas Bok: Gud er både hellig og kjærlig. Og vi kan igjen spørre: Hvem er som Gud? Hvem kan sammenlignes med Han? Det kan ingen! 

Profeten Mika virket samtidig med profeten Jesaja, som holdt til i Jerusalem. Mika derimot opererte ute ved Middelhavskysten. Men begge var opptatt med det samme: I tillegg til å være vekkelsesforkynnere, ga de tydelige signaler om at en Frelser skulle komme. Først i ringhet og siden i triumf. I kap 5,1 leser vi det slik: 

- Men du Betlehem, Efrata, som er liten til å være blant Judas tusener, fra deg skal det utgå for meg en som skal være hersker over Israel. Hans utgang er fra gammel tid, fra evighets dager. Dette er hans første komme. Hans komme i ringhet. Men så fortsetter Mika i kap 5,3-4: 

- Han skal stå og vokte sin hjord i Herrens kraft, i Herrens, sin Guds navns høyhet. De skal sitte i ro, for nå skal han være stor like til jordens ender. Han skal være fred… 
Dette er hans andre komme. Hans gjenkomst i herlighet. Den miste er blitt den største. Når Gud vil gjøre noe stort, begynner han alltid med noe smått. Når vil Han gjøre noe grensesprengende, begynner han med det som ingenting er. Hvem er som Gud? Hvem kan sammenlignes med han? Det kan ingen! 

Forslag: Sett av seksten minutter og tjue sekunder. Les gjennom Profeten Mikas Bok og se hva som skjer. Det vil gjøre noe med deg.

(Artikel af radiopastor Johnn Hardang, P7 Kristen Riksradio - Shafan 09-01-17)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline