skrevet
-
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

I HAM - Andagt
Hans Erik Nissen - "Livets sejrskrans"

I ham og ved troen på ham har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. Ef 3,12

Det kan virkelig være svært at bevare frimodigheden, hvis du vender dig mod alle dine egne mangler og skrøbeligheder, hvis du ser på menighedens tilstand, eller på hvordan et nyt hedenskab i tankegang og livsførelse vinder indpas i vores gamle kristne lande. Ordet giver os den rigtige hjælp! 

Det peger på Jesus og siger, at du har frimodighed i ham. Fordi han er den, han er, kan du ikke miste frimodigheden! Intet er umuligt for ham. Han har al magt i Himmel og på jord. 

Den frimodighed må du ikke kaste bort. Guds ord siger, at der følger en stor løn med den. Du har tillidsfuld adgang til Gud. 

Du har den ikke alene. Når du går frem, går Jesus med. Det ligger i udtrykket: at du ved troen har adgang. Jesus er ét med troen. Hvor der er tro på ham, der er han selv. 

Gud har aldrig svigtet dig, og han vil ikke gøre det. Det står Jesus inde for. ”Jeg slår min lid nu og altid kun til din rige nåde.” Sådan er Gud. Han fører os altid i sejrstog med Kristus. Altid forbarmer han sig over os, som en far gør det over sine børn.

(Andagt fra LIVETS SEJRSKRANS  af Hans Erik Nissen Luthersk Missions Bibelskoles Elevforenings Forlag I kommission hos Nyt Livs Forlag 2016 - Shafan 03-02-17)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline