skrevet
-
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Jeg er grepet!
Axel Remme - Bibelsk Tro nr.4/2017

Grepet av den underbare miskunnhet evangeliet forkynner. Guds grenseløse kjærlighet og overveldende barmhjertighet som Skaperen, Frelseren og Hellig Ånden viser. Den ene, treenige, sanne Gud. Han som har skapt og frelst oss, og gjort det slik at vi kan gripe hans ord. ”Det evige livs ord”, som vi får lese, høre og erfare.

Ja, jeg er grepet! For jeg har både fått hans nåde og smakt den. Jeg vet ikke bare om den, men har erfart den. For den er ikke kun meddelt meg i bokstaver, i ord, i læresetninger, i tale. Men også skrevet i hjertet, sådd i sjelen, plantet i sinnet, risset i tankene og tatt bolig i ånden. Jeg er betatt fordi jeg er inntatt av nådens liv og krefter.

Derfor er jeg grepet! Rørt! Beveget! Hva kunne gripe meg mer enn det å ha fått se ”Guds Lam som bærer verdens synd”? Det å være blitt kjent med ham og være kjent av ham. Hva kunne bevege, glede, fryde alle sanser og hjertets dyp mer, enn å ha fått nåde-ordet forkynt seg? Tilgivelsens ufortjente, himmelgitte utsagn.

Jeg er grepet! Noe godt har inntatt meg, beriket, delt sine velsignelser med meg. Det har åpnet, renset og fornyet. Pinsen banket på min dør! ”Sannhetens Ånd” er kommer til hjelp med lys, inspirasjon og ledelse. Han vil ha bedre plass, vil utfylle tomrom, gjøre ettersyn og ”vår pinse rengjøring”. Derfor sier jeg, også med tårer: Å, jeg trenger at du kommer, Herre! Stig inn ”med all din nåde og gave”. Og gjør det tydeligere hos meg. Gjør meg tydeligere som din bolig. Et sted det behager deg å være og å bruke. Hvor du får prege og virke. Du som mørket og synden fordriver. ”Sannhets tolk og taler”. Jeg vil lytte til dine ord, være merket av ditt nærvær, veiledet, inspirert, og styrket av din kraft.

Pinsens livgivende Ånd er som vårens kraft for grenen: Nytt liv, ny vekst, ny frukt, ny glede for omgivelsene. Den skjulte evnen, gaven og styrken er der. For Jesus har lagt pinsen igjen på jorden. Fylden, rustningen, gløden, iveren, visjonen, er sendt og gitt. Det åpenbarer vårens høytid. Den skal vi åpne for, bære med oss, være rustet og grepet av. For Herren Jesus har sagt:

”Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig, sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. (Joh 14,16-17)

(Artikel af Axel Remme Bibelsk Tro nr.4 2017 - Shafan 30-06-17)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline