skrevet
-
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. Salme 90,12
Johnn R. Hardang -  P7 KRISTEN RIKSRADIO

Slik leser vi det i Bibelens eldste salme: Salme 90. Den eneste av salmene som er skrevet av Moses. 

Salmen er formet som en bønn. Det gir de første ordene i salmen et tydelig signal om: 
En bønn av Moses, Guds mann... 

Noe av det Moses her ber om, er å lære å telle. Han ber om klokskap og visdom, så han kan lære å telle sine dager. Det er en visdom vi alle kunne trenge å få tak i. 

Jeg har hatt besøk av barnebarn i jula. De fleste av dem bor her i Norge. Et par av dem har nettopp kommet hjem fra USA. Og det har vært mye telling å høre: 
- En, to, tre, fire... 
- En, to, tle, file... 
- One, two, three, four... 
Å telle er noe av det første vi lærer. Og det er noe vi aldri siden blir ferdig med. 

Men hvorfor er det så viktig at vi lærer å telle våre dager? Og hva lærer vi når vi begynner å telle våre dager? 

For det første: 

ET LIV GÅR UTROLIG FORT
- Mine dager farer hurtigere av sted enn en veverskyttel. 
- Kom i hu at mitt liv er et pust! 
Slik leser vi det i Bibelens eldste bok: Job 8,6-7

Vi kjenner oss nok igjen i dette, mange av oss: Så fort livet går! Hvor er dagene våre blitt av? 

Moses ble 120 år gammel. Han fikk 43 830 dager. 
Jeg var nylig med og feiret en 90-årsdag. Og 90 år, det er 32 872 dager. 
Selv feiret jeg 62 år på 1.juledag. Det betyr 22 645 dager. 

Så viktig det da er å bruke dagene rett. Hver dag er en gave. Det betyr at den skal tas imot med takknemlighet. Hver dag er en oppgave. Det betyr at den skal forvaltes med omsorg og ansvar. 

For det andre: JEG LÆRER Å TA EN DAG OM GANGEN 

Å telle er å ta ett tall om gangen: En. To. Tre. Fire. 
Å telle dager er å ta en dag om gangen. 

Tenk om vi kunne lære det! Så annerledes og mye bedre vårt liv ville ha blitt. Sorger og bekymringer ville fått langt dårligere muligheter og vekstvilkår. Tid og krefter ville blitt forvaltet og fordelt på en mye bedre måte. 

Herre! Lær meg å ta en dag om gangen! 

For det tredje: I DAG BEGYNNER RESTEN AV MITT LIV 

Også dette er en viktig lærdom. Og midt i det selvfølgelige en nesten revolusjonerende tanke. 
Fortiden kan jeg ikke gjøre så mye med. Ingen dag kan leves om igjen. Den ligger der. Ubrukt eller brukt, velbrukt eller misbrukt. Men framtiden kan jeg gjøre noe med: I dag begynner resten av mitt liv! Det jeg gjør i dag, kan få konsekvenser for hele livet! Det som skjer i dag, kan jeg høste frukter av resten av livet. Det er ikke snakk om rester av livet. Det er snakk om resten av livet. Så positivt. Og så mulighetsrikt. 

For det fjerde: JEG LÆRER Å SKILLE MELLOM HVERDAG OG HELG 

Å lære å telle sine dager er å lære å telle på en spesiell måte: 
En, to, tre, fire, fem, seks – SJU. 
En, to, tre, fire, fem. seks - SJU 

Jeg lærer å skille mellom sorte og røde dager på kalenderen. 

Jeg lærer forskjellen på hverdag og helligdag. Ja, for det er forskjell på det alminnelige og det som er annerledes. Glemmer jeg det, vil jeg måtte betale prisen for det. Overser jeg det, vil jeg snart høste fruktene. 
Et samfunn som mister respekten for det hellige, vil bli hardt, kaldt og selvopptatt. Og det mennesket som ikke gir rom for det hellige, vil miste både evighetsperspektiv og himmel over livet. 

For det femte: JEG LÆRER Å FYLLE DAGENE MED DET SOM TELLER 

Den som lærer å telle sine dager, lærer også å fylle dagene med det som teller. Han lærer å prioritere. Det er nemlig forskjell på det som teller og det som ikke teller. 

Jesus selv sa det slik en gang, i den delen av Bergprekenen der han snakket om disiplenes liv og hverdag: 
- Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Matt 6,33
Ikke alt er like viktig. Ikke alt i livet fortjener plass og oppmerksomhet. Men noe gjør det. Og det som i alle fall teller, er å elske Gud over alle ting og sin neste som seg selv. 

For det sjette: EN DAG VIL BLI DEN SISTE 

Vi feirer nyttår enda en gang. Som vi har gjort det mange ganger før. Men for noen er dette siste gangen. De vet det bare ikke selv. Kanskje dette også gjelder meg? 

Og jeg tenker: Herre, hjelp meg å leve hver dag som om den er den siste jeg får. Hjelp meg så jeg ikke utsetter til i morgen det jeg vet jeg skulle gjøre i dag. 

Og jeg vil ikke la angsten gripe meg, men legge meg til ro med dette: 

Hvis jeg våknet i morgen, er du hos meg 
Hvis jeg ikke våkner i morgen, er jeg hos deg

(Artikel af radiopastor Johnn Hardang - jan 2016 -  P7 Kristen Riksradio- Shafan 12-01-17)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline