skrevet
-
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Sådan har jeg talt til jer.. Joh 16,4
Martin Luther - Jesu Afskedstale 2.Del

Men sådan har jeg talt til jer, for at I, når den tid kommer, skal huske på, at jeg har sagt det til jer. Men jeg sagde det ikke til jer fra begyndelsen, fordi jeg var hos jer.

Vor Herre Kristus er selv udmærket klar over, at det er yderst nødvendigt at sige dette til dem og lægge dem det alvorligt på sinde, så de står rustede imod den store fristelse til fald, han har omtalt, og kan overvinde den. ”Derfor,” siger han, ”siger jeg det nu, for at I ikke skal forfærdes, når I kommer ud for, at de vil udstøde og dræbe jer, som om I var fjender af kirken og Guds folk; men I skal tænke tilbage og blive styrket af, at jeg forud har fortalt jer, at det vil gå jer sådan. Vil I være mine disciple, må I finde jer i at blive kaldt kættere og djævleyngel på grund af mig, mens de, der forfølger jer, selv kaldes fromme kristne og Guds børn og tjenere. Tag derfor dette som en advarsel, så I ved det på forhånd og ikke tager jer af de store, herlige, guddommelige navne, de smykker sig med, og ord, de fører i munden, men se på og bedøm efter, om de kender mig eller ikke, det vil sige, om de af hjertet og i gerning lærer og lever som dem, der kender mig og holder fast ved mit ord. Da vil det modsatte vise sig, nemlig, at de i Guds og mit navn leder folk bort fra mit ord og troen på mig og regner deres eget tomme gøgl for vigtigere. Hold jer til denne rettesnor og faste prøvesten, så I kan være overbeviste og drage den sikre konklusion, at det er jer og ikke dem, der er mine kristne og den sande kirke. Lad jer ikke forvirre af deres skrål og pral, når de frakender jer navnet og tilraner sig det selv, det har de ingen magt til; det er nok, at jeg tilkender jer det og bevarer jer, så I beholder det.

Det har jeg ikke villet sige til jer fra begyndelsen, for hidtil har det ikke været nødvendigt, fordi jeg levede sammen med jer. For så længe I har mig hos jer, skal de nok lade jer være i fred og kan ikke gøre jer noget uden først at have gjort det imod mig. Men nu begynder mine lidelser, og jeg må lade mig korsfæste og fjernes fra jeres øjne, og sådan vil I også komme til at lide for min skyld. Det er derfor, jeg må sige dette til jer, så I kan huske det og stå rustede imod det.”

(Et kapitel fra Jesu Afskedstale Luthers prædikener over Johannesevangeliet kap.14-16 - Luhersk Missions Bibelskoles Elevforening i kommisson hos Nyt Livs Forlag 2016 - Shafan 28-01-17)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline