skrevet
-
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

En nådig herre - ANDAGT
Martin Luther - SÅ FAST EN BORG

Så fik den tjeners herre medynk med ham og lod ham gå og efiergav ham gælden (Matt 18,27).

Når vi lever í troen, kan vi ikke have noget højere ønske end at dø. 

Den tjener, som vi møder her i beretningen, har jo fået alt. Han har fået lov til at beholde sit liv og sin ejendom, kone og børn, og han har sin herres nåde. 

Det ville derfor være helt tåbeligt af ham, hvis han nu gik hen og gjorde alt, hvad han kunne, for at få en nådig herre. Hvis han gjorde sådan, ville hans herre helt sikkert mene, at tjeneren holdt ham for nar. 

Nej, tjeneren bør ikke gøre andet end at modtage den nåde, der blev tilbudt ham, være glad og takke sin herre og gøre det samme mod andre, som hans herre har gjort mod ham. 

Sådan forholder det sig også med os: Når vi tror, så har vi en nådig Gud og trænger ikke til noget mere. Vi er helt klar til at dø og kan se frem til det 

Men skal vi alligevel leve på jorden, så må vores liv aldrig handle om, hvordan vi med vores gerninger skal skaffe os Guds nåde. Den, som lever sådan, håner og spotter Gud. For nåde har vi modtaget - ikke for gerningernes skyld, men af barmhjertighed. 

(Andagter af Martin Luther fra SÅ FAST EN BORG 20.december - Luthersk Missions Bibelskoles Elevforenings Forlag i kommision hos Nyt Livs Forlag 2017 - Shafan 22-12-18)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline