skrevet
-
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Gå til mine brødre - andagt 
Martin Luther - SÅ FAST EN BORG

Frygt ikke! Men gå hen og sig til mine brødre, at de skal gå til Galilæa. Der skal de se mig (Matt 28,10).

Det er en forunderligt trøsterig prædiken, at Jesus kalder sine disciple for brødre. For når Jesus kalder dem brødre, mener han det. Det er ikke som de breve, der indledes med et ”kære bror", men som i virkeligheden dækker over et fjendskab i hjertet. Sådan en giftig falskhed møder vi ikke hos Jesus. 

Når han kalder os brødre, er det, fordi han af hjertet mener, at han vil være vores bror, anse os for brødre og omgås med os som brødre. Den arv, som han er kommet i besiddelse af, vil han heller ikke holde for sig selv, men dele med os. 

Hvad er det for en arv, Jesus har vundet til os? 

Det er en arv, som ikke består af penge, gods og guld, stor magt og herlighed. Vi ser jo også, at mennesker, der ikke er Guds børn og Jesu brødre, har del i den slags goder. Og Jesu arv er en arv, som han og hans brødre har for sig selv. 

Med de jordiske goder forholder det sig som med solen, regnen og andre af Guds gaver, som Gud lader komme over både gode og onde. Men Jesu arv er den, som Paulus taler om, når han siger, at Jesus er givet os af Gud til visdom, til retfærdighed, til helliggørelse og til forløsning (1 Kor 1,30). Denne arv burde vi modtage med jublende glæde i hjertet. Og det er dette hàb, Jesus kalder os til, når han benævner os som sine brødre. 

Men elendigheden over alle elendigheder er, at vi glæder os mere, når et menneske giver os en pengeseddel, end når Guds søn indsætter os til arvinger af sit evige rige. 

Vi skulle være særdeles glade og tilfredse med, hvis Jesus tillod os at være sine disciple og tjenere, for hvem ville ikke rose sig af så stor en herre og mester? Endnu større glæde måtte det give os, når Jesus kalder os sine venner. Men Jesus vil ikke nøjes med det. Han vil hæve os endnu højere op og kalder os sine brødre! 

Denne store trøst må vi ikke glemme. Altid må vi tænke på dette rige og evige broderforhold til Jesus, og vi må trøste os ved det i al nød, ja selv i døden. 

(Andagt af Martin Luther fra SÅ FAST EN BORG 7.april - Luthersk Missions Bibelskoles Elevforenings Forlag i kommision hos Nyt Livs Forlag 2017 - Shafan 07-04-18)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline