skrevet
-
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Og dette er tegnet - andagt 
Martin Luther - SÅ FAST EN BORG

Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren (Luk 2,10-12)

Hvor evangeliet og Kristus er, der er også det kornrige Betlehem og det taknemmelige Juda!. Her har alle mad nok i Kristus, og her hersker taksigelsen for Guds gaver. 

Men menneskelærere, som taler deres egne ord, efterlader tørt og ufrugtbart land og en dødbringende hungersnød. Intet hjerte kan mættes, så længe det ikke hører Kristus ret forkyndt i evangeliet. Men hører du evangeliet, så kommer du til Betlehem og finder Jesus. Så kommer du også til Juda og bliver der og takker din Gud for evigt. Så bliver du mæt, og du lovpriser Gud og bekender hans navn. 

Men uden for evangeliet får Gud ikke andet end utak, og vi får ikke andet end sult og hungersnød. 

Englen viser med sine ord på den allertydeligste måde hen til evangeliet som det eneste, der skal prædikes for de kristne. Den påtager sig dette embede og siger med den græske ordlyd: euangelizomai. Englen siger ikke slet og ret "jeg prædiker for jer”. Den siger: ”Jeg forkynder evangeliet for jer! Jeg er en evangelist! Mit ord er et evangeliuml”

Evangelium betyder et godt og glædeligt budskab, og det er det budskab, vi får forkyndt her fra Det Nye Testamentes begyndelse i de fire evangelier. 

Hvad indeholder så evangeliet? Hvad er det for et glædeligt budskab, englen kommer med? 

Hør, hvad den siger: "En stor glæde forkynder jeg for jer; jeg vil give jer en stor glæde!” 
Hvor er denne glæde? 

Hør videre: ”I dag er der født jer en frelser i Davids by, han er Kristus, Herren." 

Her kan du nu se, hvad evangeliet er: nemlig en glædelig prædiken om Kristus, vores frelser.

Den, der prædiker sandt om ham, han prædiker evangeliet og glæden. For hvordan skulle vores hjerte kunne få nogen større glæde end at høre, at Kristus er givet os i eje?

Englen siger jo ikke bare: ”Kristus er fødtl” Nej, englen vil, at vi skal tilegne os Jesu fødsel og siger derfor: ”l dag er der født jer en frelser!”

...

Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, sorn er svøbt og ligger i en krybbe (Luk 2,12).

Svøbet, som Kristus ligger i, er den hellige Skrift, hvor hele kristendommens sandhed ligger indesluttet. Der finder man troen beskrevet. For hele Det Gamle Testamente bærer Kristus i sig, sådan som han bliver forkyndt i Det Nye Testamente.

Derfor ser vi, at apostlene fremfører vidnesbyrd fra Skriften. Med ordene fra Skriften vil de pege på alt, hvad der skal tros og prædikes om Kristus.

Paulus siger det sådan i Romerbrevet, at troen på Kristus, som gør os retfærdige, er ”bevidnet af loven og profeterne" (Rom 3,21).

Og efter sin opstandelse åbner Jesus selv Skrifterne og viser, hvordan de vidner om ham (Luk 24,27). 

Det samme ser vi på forklarelsens bjerg. Her står de to vidner, Moses og Elias, hos Jesus. Det vil sige, at loven og profeterne, som Jesu to vidner, er de tegn, som viser os ham.

Derfor er det ikke uden grund, at englen siger, at det tegn, man kan kende Jesus på, er svøbet. For der findes intet andet vidnesbyrd på jorden om kristendommens sandhed end den hellige Skrift.

Videre siger englen om Jesus, at han ligger i krybben. 

Se på dette tegn, og du vil få øje på, at intet andet end Kristus skal prædikes i hele verden.

For hvad betyde krybben andet end den kristne menigheds forsamling i kirkerner til prædikenen?

Vi í den kristne menighed er dyrene ved denne krybbe, hvor Jesus er blevet lagt for vores skyld, for at vi kan mætte vores sjæle ved harn. Den, som går til en kristen prædíken, han går til denne krybbe.

Men det betyder også, at alle prædikener skal handle om Kristus. For det er ikke alle krybber, der indeholder Jesus. Og sådan er det desværre heller ikke alle prædikener, der lærer os om troen på ham. Ja, i hele Betlehem var der kun én krybbe, hvor denne skat lå, og det var tilmed en tom og ringeagtet krybbe, hvor der ellers ikke var noget foder at finde. 

Sådan er evangeliets prædiken tom og fri for alle andre ting. Den har ikke andet i sig og lærer ikke om andet end Kristus. Og hvis den alligevel lærer noget andet, så er den slet ikke Jesu krybbe.

(Andagter af Martin Luther fra SÅ FAST EN BORG 28. og 29. december - Luthersk Missions Bibelskoles Elevforenings Forlag i kommision hos Nyt Livs Forlag 2017 - Shafan 29-12-18)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline