skrevet
-
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Ha ikke samfunn med vranglærere
Carl Fr. Wisløff - Bibelsk Tro nr.1/2019

«Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som skaper splittelse og anstøt, i strid med den lære som dere er blitt opplært i, og hold dere borte fra dem» (Rom 16,17)

Det er alltid sårt og trist når det blir strid og motsetninger i kristenheten. Sånt gjør stor skade for kristendommens sak.

Men hva kommer striden av – hvem bærer ansvaret når det blir strid? Paulus er ikke i tvil. Ansvaret ligger hos dem som kommer med en ny, fremmed lære og forkynnelse.

Hadde ikke de ubibelske lærdommene kommet, så var det ikke blitt noen sånn strid. Men fordi de fikk komme inn i forsamlingene og fange folks oppmerksomhet, ble det vanskeligheter.

Derfor skal en ikke høre på slike, sier Guds ord. En må holde seg borte fra dem – eller gå av veien for dem, som en annen oversettelse uttrykker det.

Slik fremmed lære kan både ha med troslæren og den kristne livsførsel å gjøre. Det er dessverre ikke sjelden en støter på fornektelse av Bibelens grunnleggende sannheter, som Kristi guddom, hans unnfangelse ved Ånden og fødsel av jomfruen, hans stedfortredende strafflidelse og andre av de bærende sannheter. Eller det kan gjelde det kristne livet, slik at de kristnes frihet fra loven blir forvrengt og gjort til en frihet for din syndige natur.

Hold dere borte fra dem, sier Guds ord. 

Hvorfor er denne advarsel så nødvendig? Skal vi ikke være så pass tolerante at vi lar andre tenke og preke som de ser er rett – uten å protestere mot dem? 

Ja, slik spør noen. Svaret er ganske enkelt at det er farlig å slå av på sannheten. Dette har med din frelse og salighet å gjøre, det er saken. Ubibelsk lærdom og livsførsel fører bort fra Gud. La oss be om åndelig klarsyn, så vi aldri viker bort fra Ordets sannhet. 

(Fra «Daglig brød» 7. mai. Lunde forlag)

(Carl Fr. wisløff - Bibelsk Tro nr.1/2019 - Shafan 06-01-19)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline