skrevet
-
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Ikke ved magt, og ikke ved styrke
Winnrich Scheffbuch - "Wer Jesus hat, hat das Leben"

Rom 8,12-17 Hvis I ved Åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I leve. For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. 

Med en lidenskabelig iver stræber man overalt efter at vække nyt liv i en træt og stivnet kristendom. Det mangler ikke på god vilje. Med stor energi laves der nye eksperimenter. Gamle sange og vaner bliver grundigt reformeret. Det mangler heller ikke på moderne tiltag. En strøm af opfordringer kræver det tiltrængte opbrud. Hvorfor ser man på trods af den fælles vilje så lidt frugt? 

Glemmer vi ikke i al vor planlægning og arbejde Guds formaning: ”Det skal ikke ske ved magt eller styrke, men ved min ånd” Zak 4,6 

Fornyelse kan ikke ske, uden at man med sin egen - måske endda glødende iver kapitulere overfor Gud. Jeg kan intet i egen kraft. Vore mål kan godt være nok så hellige og fromme, men vi mangler viljen til at fuldføre dem. 

Hvad om vi åbnede os for Guds ånd? Han kan gøre døde levende. Han vil fylde os med nyt liv. Han ønsker at frembringe blivende frugt af os. Men hvordan sker det? 

Guds ånds første virke er et løfte, der giver os mod. Han åbner Guds ord for os. Han viser os, at vi ved Jesu død er Guds ejendom, ja er blevet hans børn. Han vækker i os denne barnlige tillid til Faderen, at han kan dygtiggøre os. 

Det er egentlig først nu, Gud kan begynde at omdanne vort væsen og liv på alle måder. Det må så ikke gøre os modløse, hvis vi ser hvordan det onde på alle måder stadig regerer i os. Ved at vi er blevet antaget som Guds børn, tilhører faderens meget store arv, som vi allerede nu har del i, os også. Det vil Guds ånd fortsat overbevise os om. Og han vil altid tilskynde os til mere at have vor glæde i Guds Ord og vilje. Han skaber viljen til at virke. 

Lad din ånd mig dagligt drive 
til at våge, kæmpe, tigge og råbe,
lad dit ord forblive i mit hjerte 
og være ånd og liv i mig 
så jeg efter dit behag 
i ærefrygt må træde frem for dig 
Drag sjælen tæt ind til dig 
forøg i mig dit indre liv, 
dig uophørligt frugter give 
Og dan mig efter dit sind. 

Guds ånd leder os til bedende at søge al hjælp hos Faderen. Som den blinde ved Jeriko. Matt 9,27 
Som den kananæiske kvinde. Matt 15,22 
Som den synkende Peter. Matt 14,30 
Med kød mener Paulus ikke kun begær og lyster, men også at klare livet i egen kraft. Jer 17,5 
Som Guds børn kan vi nu aflægge det gamle menneske. Ef 4,22-24 
Det, der virkes af Guds ånd, må træde i stedet for det gamle. Kol 3,5-10 
Børnenes skrig til Faderen åbner adgangen til det nye liv for os. Gal 4,6-7 
I det ydre er vi endnu ikke forvandlet. 1.Joh 3,1-2 
Men ånden frembringer allerede den nye frugt. Gal 5,22 
Den der sår i håb om dets frugt, kan vente god høst. Gal 6,8 
Hans Ånd fører os ind i Jesu kærlighed og besindighed. 2 Tim 1,7

(Fra andagtsamling "Wer Jesus hat, hat das Leben" af Winrich Scheffbuch - på SERMON -  die Predigt-Datenbank Gengivet med forfatterens tilladelse - Shafan 17-10-19)


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline