skrevet
-
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Kæden
Winnrich Scheffbuch - "Wer Jesus hat, hat das Leben"

 Sl 23,1-4 Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød.

Mennesker af i dag er realister. Så er det godt, hvis man også i troen kan tænke nøgternt og praktisk. Jeg kan godt lide , når nogen åbent spørger: "Hvad har man så for et liv med Gud? "

Bibelen er ligeså praktisk og livsnær. Det bliver stadfæstet af mange. Et liv med Gud lønner sig.

Det må vække modsigelse. Ikke få minder om, at de også har bedt, men uden at få svar. De beretter om deres søgen i tanker. Men altid stødte de på nye problemer. Tilbage var den rynkede pande og nætterne med de mange overvejelser. Så man må spørge David, hvad det var, han fandt så lønnende. Han henviser straks til, at det er - en kæde.

David har solgt sin personlighed, Han har ladet sig smelte fuldstændig sammen med den levende Gud. Han kan og vil ikke mere lade sig løsrive fra sin herres ord og befalinger. Han er bundet til ham med en kæde.

At synge og bede hører bestemt troen til, men det bringer ikke glæden med. Først når man lader alle egne planer og ønsker være overstreget og spørger: Herre, hvad vil du, at jeg skal gøre? Bliver det godt.

Så har man meget ud af livet med Gud. Man lægger sit forvirrede liv i hans hånd, også sorg og ængstelser. Så slutter grublerier og den gudløse knurren mod Gud. De endeløse religiøse spørgsmål hører op. Guds ord giver klarhed og beskytter mod mangen en afvej

De mest anfægtede og ensomste mennesker, der på grund af deres tro var forfulgte, valgte billedet af hyrden som deres kendetegn. Man finder det hos de døende hugenotter og i Roms katakomber. Selv under forfølgelser erfarede de, hvordan Herren underfuldt beskytter.

Det ville være slemt, hvis vi var får i dag, men uden hyrder. Det ville være slemt, hvis man ikke før hver afgørelse kunne sige: Lad nu din vilje ske, Jeg vil kun følge dig, Kun hos dig er livet.

Du er min fader, jeg dit barn,
hvad jeg ej har og finder hos mig,
har du i rigelig nåde.
Så hjælp nu, at jeg min kurs
må holde og herligt sejre.

  1. Mellem David og døden var der kun et skridt 1 Sam 20,3 
  2. I denne frygt for livet styrkede han sin tillid til Gud 1 Sam 23,16
  3. Hans liv var bundet i de levendes knippe hos Herren 1 Sam 25,29
  4. Han ville intet gøre, som ikke var befalet af Herren 1 Sam 24,7 1 Sam 26,8-10
  5. Gud er forbilledet på den rette hyrde Es 40,11
  6. Sådan forsikrer Jesus os om sin trofaste ledelse Joh 10,27-30
  7. Paulus´s nye liv begyndte ved hans omvendelse med en søgen efter hvad Gud vil. ApG 22,10
  8. Først var det små skridt, som krævede lydighed, før han kunne kende hele Guds vilje. ApG 22,14
  9. Sådan kendetegner Paulus den kristnes liv som troens lydighed. Rom 1,5Rom 15,8 ApG 6,7

(Fra andagtsamling "Wer Jesus hat, hat das Leben" af Winrich Scheffbuch - på SERMON -  die Predigt-Datenbank Gengivet med forfatterens tilladelse - Shafan 31-08-19)


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline