OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

Herrens tjenerínde Luk 1,38
Hans Erik Nissen - ét er nødvendigt

Du sagde Maria: »Se, jeg er Herrens tjenerínde. Lad det ske mig efter dit ord!« Luk 1,38 Villigheden i Marias hjerte blev skabt gennem Guds ord til hende.

At sige ja til Guds vilje er ikke først og fremmest et resultat af overvejelser og beslutninger. Vejen til at gøre det er at lytte til Guds ord.

Guds ord udretter, hvad intet andet formår. Sådan er det også i dit liv. Det løfter dig ud af din gamle verden, hvor du selv er i centrum. Det sætter dig ind i Guds vidunderlige rige. Ja, midt i elendighed og synd skænker Guds ord dig Paradis.

Maria var udvalgt af Gud fra evighed, men hans gerning i hende begyndte først, da hun kom under Ordets magt. Da blev hendes liv flettet sammen med Jesu liv.

Gud havde bestemt, at Maria skulle være Jesu mor. Jesus skulle bære hendes træk. Det kald var enestående.

Men Maria var ikke enestående. Hun var en synder som alle andre. Også hun måtte frelses ved Sønnens værk. Alligevel er hun et forbillede. I tro stillede hun sig til rådighed for Guds frelsesplan: »Jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord.«

Lad os gå i hendes spor. Gør vi det, bliver vi til velsignelse.

Maria minder Gud om, hvad han har sagt til hende. Det er den rette vej. Mind Herren om det, der står skrevet. Det glæder Guds hjerte at møde en synder, der holder fast ved hans ord. Et ret forhold til det åbner vejen for ham ind i dit hjerte. Da kan Gud komme til med sin velsignelse.

Lever du med Guds ord, bliver dit liv sammenvævet med Jesus. Han bliver hjertet i din livshistorie. Det bliver ham, som virker gennem dig.

Når det sker, har Guds ord gjort dig til en velsignelse. Den varer ud over det korte åremål, som er dig betroet. Du rækker Guds ord til kommende slægter, og noget bedre kan du ikke gøre. Det er levende og virksomt både i tid og evighed.

(Andagt af Hans Erik Nissen - ét er nødvendigt - LogosMedia 2008 - Shafan 18-12-20)

Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline