OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

Luk mine øjne op
Martin Luther - SÅ FAST EN BORG

Luk mine øjne op, så jeg kan iagttage underne i din lov (Sl 119,18).

Nu vil jeg vise dig den rigtige måde at studere teologi på, sådan som den hellige Kong David beskriver det i Salme 119. I denne salme vil du finde tre regler, som gennem hele salmen bliver fuldt udviklet. De hedder: oratio, meditatio, tentatio - bøn, meditation og anfægtelse.

Det første, du må lægge dig på sinde, er bønnen.

Du skal tænke på, at den hellige Skrift er en bog, som gør alle andre bøgers visdom til dårskab. For der er ikke andre bøger end den, der oplyser os om det evige liv.

Derfor skal du for det første straks give slip på din egen klogskab og dine forstandige overvejelser, knæle ned i dit kammer og med oprigtig ydmyghed og fuld af alvor bede Gud om, at han ved sin kære søn vil give dig sin hellige ånd til at oplyse og vejlede dig og give dig den rette indsigt.

Ligesom du ser, at David i Salme 119 altid beder: "Herre, lær mig, undervis mig, vejled mig og oplys mig" - og mange andre lignende formuleringer. Det siger David, selvom han meget godt kendte indholdet af Mosebøgerne og de andre hellige Skrifter og hver dag hørte og læste dem. For David vil have den rette mester i Skriften til hjælp, så han ikke skal blande sin egen fornuft ind i det og blive sin egen mester.

Når man vil være sin egen mester i Skriften, kommer man nemlig ud i sværmeriet, hvor man bilder sig ind, at man selv står over Skriften, og at den let kan gennemskues med fornuftens lys. Man betragter de hellige Skrifter, som om de var Æsops fabler, som man ikke behøver Helligånden og bønnen for at tolke.

For det andet skal du meditere. Det vil sige ikke bare i hjertet for dig selv. Men med flid og anstrengelse må du igen og igen prøve at tilegne dig betydningen af ordene í Skriften. Du må læse dem igen og igen og blive ved med at læse med opmærksomhed og andagt for at kunne gribe, hvad Helligånden mener med det, der står skrevet. Vogt dig for at blive træt af det og tænke, at det er nok, når du har læst ordene en eller to gange. Du må ikke tro, at du nu forstår alting til bunds. For på den måde bliver du aldrig nogen rigtig teolog. Du ligner den umodne frugt, der falder af, før den er halvmoden.

Derfor ser du også i Salme 119, hvordan David hele tiden holder sig selv op pâ, at han vil tale, synge, høre og læse uafbrudt, dag og nat, om Guds ord og bud.

For Gud vil ikke give dig sin ånd andre steder end gennem det skrevne ord, og du må rette dig efter det ord.

Den tredje regel hedder tentatio, anfægtelsen. Her har du prøvestenen, som lærer dig ikke bare at vide og forstå, men også at erfare, hvor sandt og kærligt, mægtigt og trøsterigt Guds ord er - visdom over al visdom.

Derfor ser du også i Salme 119 så ofte klager over alle mulige fjender, falske ånder og sværmere, som David må trækkes med, fordi han rnediterer, det vil sige omgås med Guds ord til enhver tid og på mangfoldige måder.

Så snart Guds ord går op for dig, vil Djævelen hjemsøge dig. Og dermed vil han gøre dig til en sand doktor i den hellige Skrift, idet han ved sine anfægtelser lærer dig at søge og elske Guds ord.

Jeg har selv (for nu at blande skidt ind i kanelet) i denne henseende meget at takke pavekirken for. For pavens følgesvende har med Djævelens angreb hamret løs, pint og ængstet mig så meget, at jeg er blevet en rimeligt god teolog - hvad jeg ellers ikke ville have opnået.

Her har du Davids tre regler.

Læser dui Bibelen efter Davids forbillede, vil du erfare, hvor lidt kraft der er i alle menneskelige skrifter ved siden af den hellige Skrift. Ja, du vil finde mindre og mindre behag i dine egne tanker og skriblerier ved siden af Guds eget ord.

Når du er kommet så langt, må du frímodigt håbe, at du er begyndt at blive en rigtig teolog, der er i stand til at undervise ikke bare unge og umodne kristne, men også de ældre og mere modne.

(Andagt 1.august fra SÅ FAST EN BORG af Martin Luther - Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening i kommission hos Nyt Livs Forlag 2017 - Shafan 28-08-20)

Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline