OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

Han førte dem med kyndig hånd - (Sl 78,72)
Hans Erik Nissen -  fra  "ét er nødvendigt" 

.Meget ser anderledes ud, når det ses bagfra. Midt i livet kan du ikke altid se Herrens kyndige hånd.

Du kan ikke forstå, hvorfor Herren tøver med at svare på din bøn. Det er muligt, at du med David må sige: "Mine øjne har stirret sig trætte af at vente på min Gud."  Du synes, at Gud udsætter sagen urimeligt længe. Hvorfor griber han ikke ind?

Måske er du i stor legemlig nød. Du føler, at sygdom lægger dig øde. Du tænker tilbage på de år, hvor du var sund og rask. Nu bliver du ramt dagen lang. Du ved, at det koster Gud bare et ord at ændre alt. Hvorfor gør han det så ikke?

Personlige sorger, økonomiske vanskeligheder eller en usikker fremtid kan lægge sig som en skygge ind over vort liv, og da er det svært at forstå Gud.

Det bliver anderledes den dag, hvor vi kan se alt bagfra. Da vil vi se, at et Guds barn midt i alle kampe og vanskeligheder kun har haft med Gud at gøre. Dybest set er det ikke andre mennesker eller omstændigheder, der råder. Det er alene Gud. Vi er ikke i tilfældighedernes vold. Alle ting er i Guds hånd, og hans hånd er i alle ting.

Din rejse gennem livet er uoverskuelig. Du kan kun se til næste vejsving eller bakketop. Alligevel er din pilgrimsrejse en festrejse. Rejsen i sig selv er ikke noget Paradis, men den ender ved Himlens port.

Der kommer en dag, hvor du skal kunne se tilbage. Da skal du sige: Herren har ført mig med kyndig hånd. Kun godhed og troskab har fulgt mig, så længe jeg levede.

Under rejsen kan det være svært at bøje sig under Guds hånd, men hvor er det velsignet at gøre det!

Gud alene kender alle ting til bunds. Han ved, hvad du og jeg kan tåle. Det er ham, der tilmåler os lykke og ulykke. I alle forhold har han vor evige frelse for øje. Snart er vi dér, hvor al sorg, lidelse og kamp er forbi. Da skal vi prise og takke Gud for hans kyndige hånd.

Andagt af Hans Erik Nissen -  fra  "ét er nødvendigt" - LogosMedia 2008- Shafan 04-012-20)

Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline